Ľudia vedia čo chcú od politikov, ktorých by reálne volili

0
301
Michal Kaliňák zo ZMOS.

Parlamentné voľby v jednom volebnom obvode pripomínajú z hľadiska zastúpenia krajov lotériu. Nie preto, že preferencie strán ani nástup prípadných náhradníkov na uprázdnené mandáty členov vlády a štátnych tajomníkov niečo nesignalizoval, ale kvôli tomu, že nevieme ani len predpokladať, či v parlamente bude dôstojné zastúpenie krajov. Jediným víťazom je bratislavský, ktorý nikdy neklesol pod tretinu mandátov v 150 člennom zbore. 

Agentúra pre prieskum verejnej mienky, trhu a médií AKO realizovalo v čase od 23. novembra 2020 do 27. novembra 2020 telefonický prieskum na vzorke 1000 respondentov, ktorý sa týkal postojov obyvateľov k voľbám poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na úrovni krajov.

Do prieskumu boli zaradení obyvatelia s vekom nad 18 rokov, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky. Prieskum v agentúre AKO si objednal PhDr. Michal Kaliňák, PhD., ktorý dlhodobo presadzuje zrušenie jedného volebného obvodu pre parlamentné voľby a je iniciátorom petície  „Parlament regiónov“.

Poslanci z regiónov

Z prieskumu vyplýva, že viac ako 6 z 10 respondentov sa prikláňa k názoru, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky by mal mať trvalý pobyt v tom kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu. S nimi však ľudia spájajú aj konkrétne očakávania.

Od poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je z kraja, kde má opýtaný trvalý pobyt sa najčastejšie očakáva „podpora kraja, presadzovanie záujmov kraja.“ Tento názor vyjadrilo 30, 5 % opýtaných. Nasledovali „podpora infraštruktúry, dopravy (18, 8 %) a „morálne a charakterové vlastnosti poslanca“ (12, 4 %).

K názoru, že poslanec Národnej rady by mal mať trvalý pobyt v tom kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu sa prikláňajú:

  • mierne častejšie muži,
  • skôr starší respondenti,
  • mierne viac obyvatelia z krajov na východe Slovenska.

Aj preto by si viac ako 6 z 10 respondentov prialo, aby v budúcnosti volili do Národnej rady Slovenskej republiky len poslancov za ten kraj, v ktorom žijú. Pričom takto by chceli voliť rovnako často muži i ženy, výrazne častejšie skôr starší respondenti a mierne viac obyvatelia krajov na východe Slovenska, v žilinskom a trenčianskom kraji.

Slobodný výber

Je zrejmé, že voliči majú jasnú predstavu a niet pochýb, že tak ako si vedia vybrať paušál pre mobilné telefón, nastaviť lízing na auto, kúpiť to čo najviac potrebujú, rovnako dobre by si dokázali vybrať aj poslancov parlamentu. Cítia, že systém jedného volebného obvodu im diktuje politikov, namiesto toho, aby dal ľuďom šancu si reálne, slobodne vybrať.

Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení schválenom 19. apríla 2020 zaviazala, že „podporí začatie odbornej diskusie, ktorej cieľom bude analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov vo voľbách do NR SR.“ Zdá sa však, že avizovaná diskusia nebude stačiť. Potrebujeme dopriať voličom, a v záujme štandardizácie partají toľko volebných obvodov pre parlamentné voľby, koľko máme krajov.

PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
iniciátor petície za zrušenie jedného volebného obvodu
Foto: tasr