Martin Hojsík: Lov vlka je nehumánny, nelogický a v rozpore so záväzkami Slovenska

0
389

(pv) – Do boja proti odstrelom vlkov sa zapojili aj europoslanci. Obrátili sa na Európsku komisiu aj na vládu SR.

Europoslanec Martin Hojsík inicioval list Európskej komisii, ktorý podpísalo ďalších šesť slovenských členov Európskeho parlamentu. Poslanci listom vyjadrili vážne podozrenia, že došlo k porušeniu pravidiel platných pre všetky členské štáty EÚ. List apelujúci na ochranu vlka zaslal europoslanec aj premiérovi Igorovi Matovičovi.

„Lov vlka je nehumánny, nelogický a v rozpore so záväzkami Slovenska. A musíme využiť všetky možnosti na jeho ochranu. Som presvedčený, že spoločný tlak doma aj z Bruselu dokáže toto barbarstvo na Slovensku raz a navždy zastaviť,“ vyhlásil poslanec Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Hojsík.

List Európskej komisii podpísali aj Michal Šimečka, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Wiezik, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec a Róbert Hajšel.

Iniciatíva slovenských europoslancov je reakciou na nedávne určenie kvóty na odlov 50 vlkov dravých na Slovensku. Podľa autora listu panuje reálne podozrenie, že ide o porušenie Smernice o biotopoch. Podľa smernice sú totiž členské štáty povinné prijať opatrenia pre ich zachovanie v prirodzenom stave ochrany, alebo aby sa do takého stavu obnovili prirodzené biotopy a druhy divokej fauny európskeho významu. Týmito dátami však komisia, ktorá kvótu odsúhlasila nedisponuje.

„V nedávno skončenom konaní pri stanovovaní kvót lovu vlka dravého nepostupovala SR v súlade s svojimi záväzkami. Určovanie, kvót nebolo podložené relevantnými dátami o početnosti a stave populácie vlka dravého, ktoré by umožňovali súlad určenia kvót vlka dravého so základnými povinnosťami Slovenskej republiky zachovať priaznivý stav ochrany tohto živočíšneho druhu,“ podotýka Martin Hojsík

Martin Hojsík zároveň požiadal premiéra Igora Matoviča o podporu iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo navrhuje zaradenie vlka dravého na zoznam chránených živočíchov.

Vlk dravý podľa členov Európskeho parlamentu zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní funkčnosti lesných aj nelesných ekosystémov a má pozitívny vplyv na zdravie a populáciu kopytníkov a teda aj znižovanie spôsobených škôd. „Nemôžeme zabúdať ani na úlohu, ktorú zohráva vlk dravý i pri tlmení šírenia nebezpečného vírusového ochorenia ošípaných a diviakov afrického moru ošípaných (AMO),“ uzavrel Martin Hojsík.

Foto. European Union-EP