Materské školy budú otvorené aj cez prázdniny

0
547

(ako) – Prešovské deti sa môžu hrať a učiť v 17 materských školách aj počas letných prázdnin. Každé predškolské zariadenie bude v lete otvorené 4 týždne a radnica už zverejnila aj harmonogram, z ktorého sa rodičia dozvedia, v akom čase je konkrétne zariadenie otvorené.

Ako informovala tlačová referentka Lenka Šitárová, počas mesiacov júl a august 2020 bude otvorených 17 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Posledný augustový týždeň budú otvorené všetky škôlky s výnimkou tých, v ktorých prebieha rekonštrukcia. Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác budú počas celých mesiacov júl a august zatvorené MŠ Bratislavská a MŠ Bajkalská. Svoje brány v lete neotvorí ani MŠ Hviezdoslavova.

Premiestňovať deti zo škôlky do škôlky už nebude možné

Harmonogram prevádzok jednotlivých materských škôl je zverejnený aj na webových stránkach jednotlivých materských škôl.

„Počas letných mesiacov júl a august sa upúšťa od možnosti výberu materskej školy v rôznych mestských častiach. Materské školy budú otvorené len pre deti, ktoré sú prijaté do danej materskej školy,“ uviedla Lenka Šitárová.

Platba za školné počas mesiacov júl a august v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, a to vo výške dve eurá na deň. Za celodennú stravu rodičia zaplatia 1,74 eur na deň.

Foto: presov.sk