Medzinárodná protidrogová akcia Kuchyňa

0
422

(pv) – Finančná správa a Národná kriminálna agentúra(NAKA) Policajného zboru SR odhalili výrobňu omamných a psychotropných látok v obci Okoč. Zo Slovenska smerovali do Poľska, kde tamojší vyšetrovatelia aj vďaka  slovenským orgánom zadržali dve osoby s poľským štátnym občianstvom.

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) majú za sebou úspešnú akciu v spolupráci s NAKA a poľskou partnerskou službou CBSP Wroclaw. Kriminalisti finančnej správy v rámci akcie Kuchyňa získali informácie, na základe ktorých odhalili trestnú činnosť nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov.

Dvaja Poliaci a minimálne jeden občan Slovenskej republiky mali v rodinnom dome v obci Okoč vyrábať zatiaľ presne nezistené omamné a psychotropné látky, pravdepodobne však ide o amfetamín. Následne ich mali pašovať do Poľska.

Kriminalisti finančnej správy počas akcie Kuchyňa vykonali jednu domovú prehliadku a prehliadky nebytových priestorov. Odhalili laboratórium vrátane 1 ks hydraulického lisu, 1 ks kompresora, 4 chladničiek, 2 mrazničiek, 2 reakčných baniek, ďalšieho pomocného a spotrebného materiálu potrebného na výrobu (plastové sudy, vedrá, jenské sklá, chemické sklo v rôznych veľkostiach, čerpadlá); či 258 kusov 5 litrových bandasiek toluénu, viac ako 600 litrov acetónu, viac ako 30 litrov kyseliny chlorovodíkovej a prekurzorov potrebných na výrobu NPL – novej psychoaktívnej látky (dizajnérska droga), ako aj finálny produkt – 32 ks plastových vrecúšok s obsahom neznámej kryštalickej látky, viaceré papierové škatule s obsahom vrecúšok s neznámou kryštalickou látkou.

Kriminalisti finančnej správy v spolupráci s NAKA pri akcii zadržali dve osoby, ktoré museli po vykonaní procesných úkonov prepustiť, keďže nová dizajnérska droga nie je na Slovensku zatiaľ zaradená na zozname zakázaných látok.

Oboch Poliakov preto následne zadržala poľská partnerská služba CBSP Wroclaw. Spolupráca finančnej správy s CBSP Wroclaw pokračuje tak aj po realizácii akcie, keďže časť trestného stíhania bola odstúpená do Poľska.

Foto: FS SR