Na pošte zadržali novú psychoaktívnu látku

0
188

(pv) – Viac ako 5 kg sypkej kryštalickej látky béžovej farby zachytili príslušníci finančnej správy na poštovej pobočke bratislavského colného úradu vo viacerých zásielkach z Holandska. Expertíza potvrdila, že obsahuje zložku MDPEP. Ide o novú psychoaktívnu látku, ktorá patrí do skupiny tzv. katinónov – stimulantov imitujúcich účinky kokaínu. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského Colného úradu Drahomíra Adamčíková.

Päť balíkov odoslaných z Holandska prišlo na Pobočku Colného úradu Bratislava – Pošta. Označené boli žltou nálepkou, ktorá upozorňuje na skutočnosť, že tovar nemá štatút spoločenstva. Krajinou pôvodu bola totiž Čína. Adresátom zásielok bola tá istá fyzická osoba, ktorej mal prísť tovar na tri rôzne adresy. V colnom vyhlásení bol tovar deklarovaný ako brúsny kotúč, kyvadlo zo živice, podložka na stôl, háčiky na kabáty a protišmyková podložka.

Látka imituje účinky kokaínu

Príslušníci finančnej správy podrobili zásielky fyzickej kontrole. Zistili, že v každom balíku sa nachádza sypká kryštalická látka béžovej farby, ktorá bola ukrytá v dvoch vrstvách rôzneho obalového materiálu. Každá zásielka mala hmotnosť približne 1,1 kg. Odobranú vzorku odoslala finančná správa na Kriminalisticko-expertízny ústav Policajného zboru SR, kde zistili obsah účinnej zložky MDPEP. Ide o novú psychoaktívnu látku, ktorá patrí do skupiny katinónov imitujúcich účinky kokaínu.

Z dôvodu ochrany bezpečnosti osôb a verejného záujmu bola predmetná látka zhabaná a  bude zničená pod colným dohľadom.

 

Foto: Colný úrad Bratislava

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín