Na radnici poďakovali dobrovoľníkom

0
483

(ako)- Počas najnáročnejšieho obdobia pandémie ochorenia COVID-19 sa v meste Prešov našlo veľa ľudí, ktorí sa chceli stať dobrovoľníkmi a pomôcť tým najzraniteľnejším. Mesto Prešov sa im poďakovalo za nezištnú starostlivosť, ochotu, obetavosť a pracovné nasadenie počas mimoriadnej situácie.

Vyše 80 dobrovoľníkov pomáhalo seniorom a najviac ohrozeným občanom v meste, za čo im v mene primátorky mesta Prešov poďakoval viceprimátor Vladimír Feľbaba. Dobrovoľníci pomáhali s nákupom potravín či liekov a roznášali rúška. Poďakovali aj obetavým seniorkám a všetkým, ktorí sa zapojili do šitia ochranných rúšok pre najviac ohrozených občanov. Stretnutia sa zúčastnili niektorí dobrovoľníci aj osobne a na úrade im odovzdali ďakovné listy a sladkú odmenu pripravenú v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska.

Dobrovoľníctvo v praxi

Zástupkyne Prešovského dobrovoľníckeho centra pani Hajduková a pani Gerhartová oboznámili prítomných zástupcov rôznych sociálnych zariadení a mimovládnych organizácií o tom, ako funguje dobrovoľníctvo v praxi. Predstavili možnosti, ako sa stať dobrovoľníkom, ale aj spôsoby, ako si organizácia môže pomôcť pri organizovaní rôznych aktivít, ktorými môže do činnosti zapojiť aj dobrovoľníka.  Pre dobrovoľníka to znamená vytvárať pocit vlastnej hodnoty a rešpektu. Jednotlivec nemá pri vykonávaní dobrovoľníctva žiadny finančný zisk. Táto činnosť je cenená pre rozvoj zručností, socializáciu a zábavu. Ponúka tiež nové nadväzovanie kontaktov pre prípadné budúce zamestnanie. Mnohí dobrovoľníci sú špeciálne vyškolení v oblastiach, v ktorých pracujú, ako je medicína, vzdelanie alebo mnohé iné.

Foto: presov.sk