Na stretnutí s ministrom dopravy sa hovorilo aj o investíciách v Prešove

0
498

(ako) – V utorok sa na Ministerstve dopravy a výstavby SR stretli so šéfom rezortu Andrejom Doležalom zástupcovia všetkých krajských miest z K8. Hlavnými témami boli investície v rámci cestnej a železničnej infraštruktúry, tiež výstavba nájomných bytov.

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová počas rokovania s ministrom otvorila aktuálne témy týkajúce sa dôležitých dopravných investícií v meste. Jednou z nich bola aj potreba rekonštrukcie mosta Škultétyho, ktorý je v zlom technickom stave. Samotnú opravu komplikuje výluka vlakov, keďže pod mostom vedie železničná trať. Reč bola aj o otázke preklasifikovania časti mestskej komunikácie na ulici Obrancov mieru na cestu I. triedy. Ide o približne 800 metrový úsek na hlavnom ťahu v smere z Popradu na Košice, medzi ulicami Levočská a Nábrežná, ktoré už sú cestami I. triedy a patria pod Slovenskú správu ciest.

Most Škultétyho

Informovala aj o zápchach na Vranovskej ulici

Primátorka okrem toho vzniesla viaceré požiadavky. Napríklad potrebu  rekonštruovať  budovu železničnej stanice a potrebu vybudovať parkovisko pri stanici, ktoré mestu Prešov dlhodobo chýba. Na spoločnom stretnutí so šéfom rezortu dopravy sa hovorilo aj o prebiehajúcej rekonštrukcii Vranovskej ulice, kde sa v týchto dňoch pravidelne vytvárajú dopravné zápchy. „Pri plánovaných rekonštrukciách ciest, ktoré spravuje štát, avšak nachádzajú sa na území mesta, medzi ktoré patrí aj frekventovaná Vranovská ulica, je nevyhnutné zlepšiť koordináciu a komunikáciu z úrovne Slovenskej správy ciest so samosprávou, aby mesto mohlo včas informovať obyvateľov o pripravovaných dopravných obmedzeniach,“ uviedla primátorka Andrea Turčanová.

Minister dopravy navštívi Prešov

O spomínaných témach bude primátorka s ministrom podrobnejšie hovoriť priamo v Prešove. Predmetom ďalšieho stretnutia má byť aj otázka výstavby nových nájomných bytov na území mesta. Šéf rezortu dopravy plánuje navštíviť Prešov už začiatkom júna v rámci svojej pracovnej cesty, počas ktorej sa chce zúčastniť aj na kontrolných dňoch na stavbách prešovských úsekov ciest D1 a R4.

Foto: fb at