Na trase severného obchvatu začali raziť tunel Bikoš

0
430
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

(ako) – Národná diaľničná spoločnosť piatok slávnostne zahájila raziace práce na tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat. Tunelová rúra by mala byť prerazená v júni budúceho roka. Slávnostný akt sa konal za prítomnosti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala a zástupcov samospráv.

Tunel Bikoš je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou. Na jeho výstavbe sa bude podieľať 130 pracovníkov. Baníci budú tunel raziť zo severu na juh aplikovaním novej rakúskej tunelovacej metódy. Je to cyklická metóda razenia, kde sa rozpojovanie hornín uskutočňuje buď mechanicky bagrom alebo pomocou vrtno-trhacích prác. „Teším sa, že výstavba prešovských obchvatov napreduje, pretože kamióny z krajín severnej a východnej Európy, ktoré teraz prechádzajú cez Prešov budú môcť využívať nové trasy a nebudú prechádzať cez stred mesta,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Stavbu by mali ukončiť v marci 2023

Horninový masív v trase tunela je tvorený dvomi základnými typmi hornín. Z troch štvrtín dĺžky tunela z južného portálu je to hutianske súvrstvie a zvyšná štvrtina dĺžky tunela zo severného portálu je vyplnená zubereckým súvrstvím. Striedajú sa tu ílovce, pieskovce a siltovce a vytvárajú tak veľmi vhodné podmienky pre razenie tunela.

Pri razení tunela Bikoš bude vyťažených zhruba 200-tisíc m3 horniny a tento materiál bude neskôr použitý do telies násypov jednotlivých stavebných objektov.

Lehota výstavby prvej etapy severného obchvatu Prešova je 44 mesiacov, zmluvný termín ukončenia výstavby je v marci roku 2023.

Rokovanie na pôde župy

„Diskutovali sme o I. a II. etape, ktoré sú už v procese, ale čo je horšie, museli sme konštatovať, že ostatné úseky R4 až smerom na poľskú hranicu sú stále len v rovine príprav. Pripravujú sa dokumentácie pre územné rozhodnutia, pre stavebné povolenie, ešte sme len v procese enviromentálnej štúdie EIA. Dohodli sme sa, že aj v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou budeme maximálne možne akcelerovať prípravu týchto úsekov, aby mohli ísť do  výstavby čím  skôr,“ uviedol po stretnutí s prešovským županom minister dopravy Andrej Doležal, ktorý zároveň zdôraznil, že R4 je legitímnou prioritou nielen kraja, ale aj Slovenska. Podľa jeho slov, rýchlostnú cestu nie je možné vnímať len zo súčasného pohľadu intenzity dopravy. Po jej dobudovaní sa jej potenciál významne zvýši.

Ambície šéfa rezortu ocenil aj prešovský župan. Ten dobudovanie R4 známej ako medzinárodný koridor Via Carpatia spájajúcej Poľsko a Maďarsko práve cez Slovensko a územie Prešovského kraja vidí ako potrebnú a nevyhnutnú investíciu. „Na to, aby Slovensko bolo súčasťou tejto rýchlostnej cesty R4 a malo ju v oboch profiloch a v dostatočnej kvalite, potrebujeme kooperovať spoluprácu s ministerstvom dopravy. Verím, že na túto investíciu budú čerpané eurofondy, ktoré sa črtajú. Dúfam, že konečne po rokoch obyvatelia kraja si vydýchnu hlavne kvôli tomu, že tranzit už nepôjde cez mestá a obce, ale bude ich obchádzať,“ povedal predseda PSK Milan Majerský, ktorý vyzdvihol najmä konštruktívny prístup rezortného ministra.

Spolupráca s rezortom dopravy

„Prijímame ponuku intenzívne spolupracovať s ministerstvom dopravy, vymieňať si informácie a  konzultovať investičné akcie, ktoré akcie, ktoré sa budú týkať zlepšenia parametrov ciest v našom kraji, aby sme zlepšili aj kvalitu života ľudí, ktorí tu žijú a pracujú,“ dodal M. Majerský.

Na stretnutí sa diskutovalo aj o ďalších možných investíciách do dopravnej infraštruktúry aj v súvislosti s koronakrízou, vrátane pomoci z európskych fondov. „V tejto súvislosti sme s predsedom kraja hovorili o možnej pomoci pre Slovensko vo výške 8 miliárd eur, o tzv. Pláne obnovy. Aj keď väčšina určite nepôjde do cestnej infraštruktúry , našli sme prieniky, kde by sme mohli tieto zdroje použiť, napríklad do rozvoja cyklodopravy a železničnej dopravy,“ konštatoval minister A. Doležal.

Hovorili aj o hraničných priechodoch

Predseda PSK a minister dopravy v rámci pracovného rokovania hovorili aj o prímestskej autobusovej doprave a jej fungovaní v období pandémie koronavírusu či možnej pomoci dopravcom pri vyrovnaní strát vo verejnom záujme. Dotkli sa aj témy hraničných priechodov a s tým súvisiacom napojení cestnej komunikácií, ako aj o majetkovom vysporiadaní ciest II. a II. triedy v správe Prešovského samosprávneho kraja.

Foto: PSK, Prešov.sk

 

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín