Podiel dane pre tretí sektor je zatiaľ o 30 miliónov nižší

0
407

(pv) – Termín na poukázanie podielu zo zaplatenej dane už vypršal. Finančné prostriedky z podaných daňových priznaní a vyhlásení vyplatí finančná správa postupne. Tretí sektor získa tieto peniaze do konca januára budúceho roka z podaných daňových priznaní a do konca februára budúceho roka z podaných vyhlásení.

V tomto roku uplynula lehota na podanie vyhlásení zamestnancami z dôvodu pandémie nového koronavírusu 30.11.2020. Konečný počet poskytovateľov tak bude finančná správa poznať až po ich spracovaní.

Doteraz však finančná správa už spracovala 482 406 vyhlásení. Na účty neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení poukázala 43,3 milióna eur. Suma môže ešte narásť, keďže finančná správa stále spracúva podané daňové priznania a vyhlásenia. Tretí sektor následne dostane tieto financie najneskôr do konca februára 2021.

Každý občan či živnostník, ktorý podal daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, bol oprávnený v ňom vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii.

Mohol poukázať aj 3%, ak v roku 2019 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade bol povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba mohla darovať 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Oproti minulému roku ide zatiaľ o sumu nižšiu o 30 miliónov eur. V roku 2019 darovalo 905 640 daňovníkov sumu viac ako 72 miliónov eur 15 590 prijímateľom.