Pre školákov zabezpečili aj stravovanie

0
965

(ako) – Predškoláci a žiaci budú mať od prvého dňa po nástupe do školy možnosť stravovania v školských jedálňach, ak ich tam prihlásia rodičia. Radnica v spolupráci so školami  im pripravila na výber niekoľko foriem stravovania.

Stravovanie v predškolských zariadeniach

Napríklad v materských školách bude personál varenú stravu podávať cez výdajné kuchynky  v jednotlivých triedach/skupinách a pri dodržaní prísnych hygienických opatrení, skupiny sa nesmú premiešavať. Stravovanie má prebiehať za súčinnosti  pedagogického personálu pri podávaní príborov, čerpaní polievok z mís a dolievania nápoja. Zamestnanci školskej jedálne výrobné a výdajné  priestory počas pracovnej doby nemajú opúšťať a k, tak iba v mimoriadnych prípadoch, aby sa minimalizovalo epidemiologické riziko pri výrobe a výdaji jedál aj nápojov.

Obedy v školskej jedálni

Na obed do školskej jedálne môžu prísť škôlkári aj žiaci základných škôl s prezenčnou formou výučby, ale aj tu platia hygienické pravidlá.  Podľa pokynov hlavného hygienika deti majú obedovať v oddelených skupinách, podľa harmonogramu príchodu jednotlivých skupín a dezinfekcie stolov medzi nimi. Skupiny sa nesmú premiešavať. Stravovanie má prebiehať za súčinnosti vychovávateľov ŠKD a pedagogického dozoru pri podávaní príborov, čerpaní polievok z mís a dolievania nápoja. Aj v tomto prípade zamestnanci školskej jedálne výrobné priestory počas pracovnej doby nemajú opúšťať, len v mimoriadnych prípadoch, aby sa minimalizovalo epidemiologické riziko.

Jedlo si môžu vziať aj domov

Zabezpečený bude aj výdaj varenej balíčkovanej stravy pre žiakov s dištančnou formou vyučovania. Stravu im vydá zamestnanec kuchyne s použitím rúška a rukavíc, s výdajom cez výdajné okno do exteriéru. Čakajúci v rade by mali dodržať dvojmetrový odstup a samozrejme mať rúška. Balenú stravu by mal prevziať zákonný zástupca dieťaťa.

Suchá strava

Je tu aj možnosť výdaja suchej balenej stravy pre deti s dištančnou formou vzdelávania s využitím špeciálneho finančného pásma vo výške 1,20 € pre všetky vekové kategórie stravníkov a to s výdajom cez výdajné okno do exteriéru. Stravu vydá zamestnanec jedálne zákonnému zástupcovi dieťaťa za rovnakých hygienických opatrení.

Balená strava pre seniorov

Školské jedálne podľa pokynov rezortu školstva môžu v prípade záujmu podávať aj varenú balíčkovanú stravu pre seniorov. Vydá ju zamestnanec kuchyne cez výdajné okienko za rovnakých hygienických podmienok. Jedáleň by však mala určiť časový interval pre seniorov, aby nedochádzalo ku kontaktu so zákonnými zástupcami detí.

 

Ilustračné foto: TASR