Pre študentov z Ukrajiny zriaďujú vo Svidníku karanténne centrum

0
364
Ilustračné foto: szsdk.edupage.org

(ako) – Rastúce čísla štatistík infikovaných pacientov na COVID-19 a lokálne ohniská na východe Slovenska udržiavajú v strehu aj Prešovský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

„Pozitívne prípady ochorenia na území Prešovského kraja si vyžadujú opäť disciplínu ľudí a dôsledné dodržiavanie všeobecne platných opatrení. Situáciu neustále monitorujeme. Máme podchytené strednéškoly, prímestskú dopravu, kultúrne organizácie, viac ostražití sme najmä v sociálnej oblasti, kde štatutárom odporúčame reagovať na miestne podmienky. Sme pripravení na druhú vlnu pandémie, veríme, že dostatočne dobre po skúsenostiach, ktoré už máme. Ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať, v niektorých oblastiach sme pripravení režimy ešte sprísňovať, “ povedal o opatreniach predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Dodal, že mimoriadnu pozornosť venujú dodržiavaniu protiepidemiologických opatrení a zabezpečovaniu ochranných prostriedkov zariadeniam sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Dostali zásobu ochranných pomôcok

Ako informovala hovorkyňa župy Dáša Jeleňová, v uplynulých dňoch im boli z letných dodávok zo Správy štátnych hmotných rezerv distribuované respirátory FFP2, chirurgické masky, štíty, ochranné okuliare i návleky. Aktuálne kraj si od štátu vyžiadal 2 000 kusov rýchlotestov, ku ktorým tento týždeň pribudlo ďalších 4 000 kusov. Tie by sa mali medzi poskytovateľov sociálnych služieb dostať už v najbližších dňoch.

Podmienky pre zahraničných študentov

Kraj sa osobitne venuje aj strednému školstvu, kde so začiatkom nového školského roka je horúcou témou príchod zahraničných študentov z Ukrajiny. „Rozhodli sme sa zriadiť karanténne stredisko v rámci internátu SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku, kde bude režim podobný ako v karanténnych centrách známych počas prvej vlny koronavírusu. Do našich stredných škôl sa postupne vracia zhruba 130 študentov spoza východnej hranice, preto musíme byť veľmi opatrní,“ vysvetlil M. Majerský.

Krízový plán aj na župnom úrade

Krízový plán má vytvorený samotný Úrad PSK, kde je aktuálne kontrolovaný prístup do budovy zamestnancov i návštev, meraná teplota, vyžadované sú rúška pri vstupe do úradu i zvýšená dezinfekcia.

V uplynulých týždňoch navyše PSK realizoval sérologické testovanie zamestnancov a inicioval  rovnaké testovanie aj u vodičov a ľudí prvého kontaktu v prímestskej autobusovej doprave u zmluvných dopravcov. Výsledky boli negatívne.

„Aktuálne sú zástupcovia Úradu PSK členmi tzv. pandemických stredísk krízových štábov rezortov a okresných úradov v sídle kraja. Je to dobrý krok k prepojeniu informácií a  spolupráce so všetkými zainteresovanými zložkami, čo v prvej vlne pandémie nefungovalo vždy najlepšie. Jasné kompetencie a pokyny nám môžu uľahčiť rozhodovanie, výdatne pomôcť pri zabezpečovaní ochrany zdravia obyvateľov kraja a minimalizovaní rizík nákazy,“ dodal predseda PSK s tým, že krízové plány majú vytvorené aj podriadené organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku, ktoré sa dôsledne riadia celoplošnými, respektíve rezortnými nariadeniami.

 

Ilustračné foto: szsdk.edupage.org