Ako sa v meste robia výberové konania?

0
1026

(ako) – Ešte pred zasadnutím mestského zastupiteľstva poslanecký klub Nezávislí kandidáti, Spolu-občianska demokracia a Šanca prezentovali praktiky mesta pri organizovaní výberových konaní. Konkretizovali napríklad postup pri výbere konateľa  do mestskej firmy Správa a údržba komunikácií mesta Prešov a. s.  Práve záver tohto „výberka“ považujú za zmätočný a neprijateľný. Napriek tomu je odvolanie terajšieho konateľa a vymenovanie nového v programe mestského zastupiteľstva.

Poslanec Martin Eštočák bol členom výberovej komisie v 1. kole, v ktorom bolo 6 záujemcov o túto pozíciu. „Traja kandidáti mali výborné výsledky, ale napriek tomu bolo výberové konanie zmarené, lebo traja členovia komisie odovzdali prázdne lístky. Dnes navrhovaný kandidát bol aj v tomto kole, ale neprešiel cez odborný test. Naviac, nespĺňal vôbec podmienky výberového konania, lebo nemal10-ročnú prax po skončení vysokej školy. Podľa môjho názoru mal byť už vtedy vyradený z výberového konania,“ popísal fakty Martin Eštočák.

Predseda klubu, František Oľha bol zase členom komisie v druhom kole. Ten zdôraznil, že primátorka Andrea Turčanová vlastne nikdy nezdôvodnila, prečo súčasného konateľa Jaroslava Greguša, ktorý je vo funkcii len jeden rok majú odvolať z funkcie.

Realita či absurdita?

Zhodnotil druhé kolo výberového konania. Prišli štyria uchádzači a z rozhodnutia primátorky sa už nemuseli podrobiť odbornému testu, keďže ho už absolvovali. Bol totiž identitický s prvým kolom. Nasledoval teda ústny pohovor. „Psychologička, ktorú si najalo mesto odporučila komisii troch kandidátov s tým, že majú vynikajúce predpoklady, štvrtého odporúčala s výhradami a práve ten sa stal víťazom výberového konania. Tak rozhodla komisia troma hlasmi, jeden lístok bol odovzdaný prázdny. Ja som hlasoval za iného kandidáta, podľa svojho svedomia a prezentácie,“ konštatoval Oľha.

Zdôraznil pritom, že traja kandidáti predložili koncepciu a víziu pre mestskú spoločnosť, mali prehľad a jasnú predstavu o existujúcich zmluvách a  o tom, ako by viedli firmu. Z nich vybral toho, ktorého považoval za najlepšieho. „Absurdita celého procesu je v tom, že víťazom sa stal najslabší účastník výberového konania,“ dodal Oľha.

Mimochodom, už vlani ento klub navrhoval, aby zastupiteľstvo prerokovalo zásady výberových konaní do spoločností s majetkovou účasťou mesta. Pripravili ich podrobne a chceli v zastupiteľstve získať podporu. Najzásadnejším bodom v nich bolo to, aby uchádzači o pozície konateľov svoje vízie prezentovali verejne. Doteraz nebola ochota o zásadách rokovať, ale dnes sa do programu dostali. Dnes, keď sú už všetky mestské firmy obsadené novými ľuďmi.

Poslanci ešte rokujú. K spomínanému odvolávaniu súčasného konateľa a menovaniu nového sa ešte nedostali. O výsledku vás budeme informovať.

Foto: Viktor Zamborský