AKO TO VIDÍ / Čo bráni prevodu pozemkov na Ulici K amfiteátru?

0
325
Prešovčan Emil Osavčuk sa zamýšľa nad tým, ako poslanci pomáhajú, či skôr nepomáhajú obyvateľom mesta riešiť ich problémy. Prečo?
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

S niekdajším majetkom štátu sa ešte stále narába od buka do buka. Vlastnícke vzťahy nie sú ani po desiatkach rokov vysporiadané a vyvolávajú zbytočné konflikty. Kompetentní sa tvária, že ich nevidia a keď iniciatívu vezmú do rúk dotknutí obyvatelia mesta, stále sa nájde niekto, kto proces vysporiadania zabrzdí. Potvrdzuje to aj spor, ktorý riešia obyvatelia ulíc Lesík delostrelcov a K amfiteátru.

O čo tu ide?

Stavebné bytové družstvo v Prešove v roku 1973 vybudovalo bytové domy a prístupovú cestu na pozemkoch Československého štátu. Spravovali ich Bytový podnik a Duklianske tlačiarne.

Prišiel rok 1989 a novodobí revolucionári na vtedajšom Mestskom národnom výbore v Prešove rozdávali majetok od buka do buka a dokonca zadarmo. Takú demokraciu som si nepredstavoval.

Štátny majetok sa stal mestským

V roku 1990 na základe rozhodnutia finančného odboru v Prešove pod evidenčným číslom 593/32z/1990. Bytový podnik, š. p. v Prešove uzavrel Dohodu s obyvateľmi bloku č. 3 a 5 na ulici Lesík delostrelcov v Prešove dňa 25. 1. 1991, pod č. BP/1991 o zriadení práva osobného užívania priľahlých pozemkov na zriadenie záhradky.

Na základe uzavretej dohody s Bytovým podnikom dali si urobiť geodetické zameranie, pozemkov aj s prístupovou cestu a rozdelili si ich rovnakým dielom Takýmto necitlivým prístupom k obyvateľom bytových domov na ulici K amfiteátru č. 1 a 2 „sprivatizovali“ v roku 1993 prístupovú cestu, ktorú vybudovalo Stavebné bytové družstvo na vlastné náklady v roku 1973 a bola odovzdaná do údržby technickému zariadeniu MsNV v Prešove.

Riešenie sa hľadalo roky

Obyvatelia domu č. 3 z ulice Lesík delostrelcov našli riešenie, ako vysporiadať majetkovo právny vzťah. Konkrétne, 19.marca 2019 podali na úrad žiadosť s návrhom, že vymenia pozemky pod garážami za pozemok prístupovej cesty K amfiteátru 1 a 2. Odbor hlavného architekta dal k návrhu súhlasné stanovisko ešte v septembri 2019. Rovnako odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, odbor finančný a mestského majetku, komisia MsZ pre disponovanie s majetkom a dokonca aj mestská rada odporučila poslancom návrh schváliť. Jednoducho, je najvyšší čas majetok vysporiadať.

Kto to stopol?

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (24. 2. 2021) sa mala zámena pozemku prerokovať, ale predsedníčka VMČ Renáta Fedorčíková dala návrh, aby bol tento bod z rokovania stiahnutý a poslanci to odhlasovali. Nevysvetlila však dôvody a ani jeden z jej kolegov.

Poslanci Výboru mestskej časti č. 4:  Ing. Renáta Fedorčíková, PhDr. Janneta Langová, Ing. Martin Kovalčík a Emil Chlapeček so zámenou pozemku nesúhlasili.

Pomáhajú poslanci ľuďom?

Myslím si, že Renáta Fedorčíková mala dosť času sa od septembra 2019 dôkladne oboznámiť s problémom, ktorý trápi obyvateľov Spoločenstva vlastníkov bytov na ulici K amfiteátru 1 a 2 a neurobila tak. Poslankyňa za poslaneckú prácu podľa môjho názoru dostáva slušnú mesačnú odmenu 322 eur v hrubom a 115 eur paušálne mesačné náhrady.

Nič jej nestálo v ceste, aby komunikovala s dotknutými obyvateľmi aj kompetentnými úradníkmi, ale neurobila to. Akoby ju, ani jej kolegov nezaujímal stav, že hoci mestu platíme dane rovnako ako všetci ostatní, nemáme prístupovú cestu k bytovým domom, lebo je v súkromných rukách.

Som toho názoru, že to nebola náhoda, ale zámer blokovať prevod pozemkov: Dvakrát na zasadnutí VMČ a raz na MsZ.

Vnímam to ako paradox, lebo si myslím, že ak poslanec nepomôže, nemal by škodiť. Nevzdáme sa. Budeme hľadať možno ťažšiu cestu aj bez pomoci poslancov, aby sme našli spôsob, ako problém s prístupovou cestou, ktorá je teraz v súkromných rukách, vyriešiť.

Emil Osavčuk

 

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín