AKO TO VIDÍ / Opäť je tu „Európsky týždeň mobility“

0
418
Foto: V. Zamborský

Ako každý rok, aj tento rok môžu obyvatelia Prešova cestovať v MHD na vodičské a technické preukazy a jeden deň aj všetci úplne zadarmo. Tento rok však nie je ako všetky minulé roky.

Druhá vlna koronavírusu velí dodržiavať nariadené opatrenia a nastaviť si vlastnú mieru opatrnosti a zodpovednosti. Má túto mieru opatrnosti a zodpovednosti nastavenú aj mesto Prešov a jeho akciová spoločnosť? Je rozumné vyhlasovať cestovanie zadarmo, keď je všeobecne známe, že mesto ani jeho spoločnosť nevie posilniť MHD tak, aby sa zvýšený počet cestujúcich zadarmo rozptýlil do viacerých vozidiel?

Koronavírus ukazuje slabé miesta nielen v zdravotníctve, ale aj v spoločnosti ako takej, vrátane miest a ich vedenia. Nie je možné bezmyšlienkovito kopírovať akcie minulého roka, a to ani pri týždni mobility. Úprimne, vie niekto povedať koľko cestujúcich, ktorí v minulosti využili dopravu zadarmo, si následne kúpili napr. mesačný cestovný lístok? Dovolím si tvrdiť, že takmer nikto.

To naozaj nikto nevie vymyslieť inovatívnejšie a sofistikovanejšie akcie na zvýšenie záujmu o MHD?  Osobitne v prípade vzostupu chorých na Covid-19?

Ide o nezodpovednosť, neznalosť, nezáujem alebo o čistý populizmus zo strany mesta a jeho dopravnej spoločnosti?

Peter Janus