Budúci rok sa zrejme začne stavať obchvat Stropkova

0
337

V historických priestoroch stropkovského kaštieľa sa v utorok popoludní uskutočnilo pracovné stretnutie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa a primátora mesta Ondreja Brendzu. Podobné rokovanie sa v Stropkove uskutočnilo minulý rok v auguste a aj tentoraz bola jeho nosným bodom problematika výstavby preložky cesty I/15, ktorá v súčasnosti prechádza centrom mesta.

„Chodím len s pozitívnymi správami. Je to dosť výrazná investícia a aj preto si kontrolujem priebeh harmonogramu. Slovenská správa ciest nedávno podpísala s dodávateľom zmluvu o vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti. V priebehu pol roka bude v rámci nej realizovaný prieskum a hotová štúdia je podmienkou na to, aby sme daný projekt mohli financovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zároveň jej mohli dať zelenú aj útvar Hodnoty za peniaze a ministerstvo financií. Podľa harmonogramu postupujú aj ďalšie procesy smerujúce k získaniu stavebného povolenia, ktoré je plánované zhruba na prelom októbra a novembra tohto roka,“ zhrnul priebeh rokovania štátny tajomník Jaroslav Kmeť.

Doplnil, že stropkovský obchvat je z hľadiska rozpracovanosti veľmi dobre pripravený a aj z tohto dôvodu vyslovil optimistický predpoklad, že ak nedôjde ku komplikáciám pri vydaní stavebného povolenia či verejného obstarávania, stavať sa môže začať v druhej polovici budúceho roka.

Posun v prípravách na výstavbu teší aj primátora Stropkova Ondreja Brendzu: „Po ôsmich mesiacoch sme mali možnosť zhodnotiť postup v celom procese tejto očakávanej investície. Teší ma, že prípravy pokračujú bez výraznejších problémov, aj keď z objektívnych príčin sa harmonogram posunul o pár mesiacov. SSC čaká ešte veľa práce a pochopiteľne nie sú vylúčené ani prípadné nepredvídané problémy. Napriek tomu sme na veľmi dobrej ceste k vytúženému cieľu, a to odkloniť zo srdca Stropkova tranzitnú dopravu.“

Okrem tejto strategickej investície sa venovali aj problematike budovania cyklistických chodníkov v regióne. Mesto pripravuje projektovú dokumentáciu 13-kilometrového chodníka v úseku Nižná Olšava – Stropkov – Duplín s perspektívnym prepojením až do Svidníka.

Kmeť informoval, že samosprávy, ktoré budú mať pripravené podklady pre výstavbu môžu rátať s výdatnou podporou ministerstva, ktoré má na cyklistickú infraštruktúru vyčlenený pomerne veľký balík peňazí. „Verím, že aj v tejto oblasti sa posunieme dopredu a cyklodoprava v regióne nadobudne nový rozmer,“ uzavrel O. Brendza.

Peter Novák
hovorca mesta Stropkov