Do lavíc župných škôl sa vrátili žiaci zo znevýhodneného prostredia

0
525

Rezortné ministerstvo rozhodlo, že od 16. novembra žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa môžu prezenčne vzdelávať v malých skupinách aj v základných a stredných školách. V Prešovskom kraji prešlo na túto formu vyučovania 660 žiakov v 14 školách.

Táto forma  výučby sa umožňuje najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým podmienky a sťažený prístup k digitálnym technológiám nedovoľujú dištančné vzdelávanie.

Ako informovala hovorkyňa prešovskej župy Dáša Jeleňová, v kraji nejde len o študentov zo znevýhodneného prostredia, ale aj zo špecifických typoch škôl s odbormi vyžadujúcimi si špecifickú techniku ako sú softvéry, vybavenie a pomôcky. Rovnako prezenčnú výučbu realizujú aj špecifické odbory škôl umeleckého zamerania, ako je napríklad konzervátorstvo a reštaurátorstvo, kde je prax nenahraditeľná.

Do škôl sa vrátili tri percentá študentov

V prezenčnej výučbe rôzneho druhu a rôznych odborov v škole, resp. praktickom vyučovaní krajská samospráva eviduje spolu 659 žiakov zo štrnástich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Sú to necelé 3 % všetkých žiakov na župných školách. Prezenčne sa vzdelávajú jedenkrát, dva či trikrát do týždňa.

V Prešovskom okrese aktuálne prebieha prezenčná výučba v školách  ŠUP Prešov, SOŠ služieb Prešov a SOŠ lesnícka Prešov. V Sabinovskom okrese v SOŠ podnikania a služieb Lipany, v Kežmarskom okrese v ŠUP Kežmarok, v okrese Poprad v SOŠ remesiel a služieb Poprad, ako aj v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu Svit, v okrese Levoča v SOŠ Majstra Pavla Levoča a  Spojenej škole Bijacovce. Aktuálne sa prezenčne vzdeláva aj v SPŠ technickej Bardejov, SOŠ technickej Humenné, SOŠ polytechnickej A. Warhola Medzilaborce a dvoch školách v meste Svidník – Škole umeleckého priemyslu a SOŠ  polytechnickej a služieb.

 

Ilustračné foto: tasr