Dvojtýždňový interval zberu odpadu od rodinných domov narazil na odpor

0
661
Dvojtýždňový interval zberu odpadu
Dvojtýždňový interval zberu odpadu

Polemika o tomto rozhodnutí už niekoľko týždňov rezonuje v Prešove. Úrad pripravil novelu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Poslanci o novele zatiaľ nerokovali, hoci raz už v programe zastupiteľstve bola. Stiahli ju z rokovania, lebo neboli vyhodnotené pripomienky a tých bolo veľa. Väčšine poslancov sa návrh tiež nepáčil. 

Na sídliskách sa totiž vyváža odpad dvakrát za týždeň. Verejnosť aj časť poslancov považovali za nespravodlivé, aby sa na uliciach s rodinnými domami skrátila frekvencia na raz za dva týždne a to za rovnakú cenu, akú platia ľudia na sídliskách. Primátorka Andrea Turčanová vtedy hovorila o úspore mesta vo výške 25-tisíc eur a argumentovala aj tým, že pri odvoze komunálneho odpadu od rodinných domov sú nádoby často poloprázdne.

Poslanec Ľudovít Malaga opakovane oponoval, že by to nebolo férové rozhodnutie, keďže majiteľ nehnuteľnosti má kontajner na svojom pozemku, musí si ho dokonca kúpiť, stará sa oňho a zníženie frekvencie odvozu za rovnakú cenu považuje za neprijateľné. Vyzýval vedenie radnice, aby návrh VZN prehodnotili. V podobnom duchu boli aj mnohé pripomienky od obyvateľov Prešova.

Pri domoch je vyše 8-tisíc zberných nádob

Poslanec Richard Drutarovský dokonca interpeloval primátorku. Položil jej viacero otázok v tej veci, ale pýtal sa najmä na to, ako vypočítali spomínanú úsporu. „Technické služby mesta Prešov evidujú 8 122 zberných nádob pri rodinných domoch. Jeden týždňový vývoz stojí 12 280 eur s DPH a pri dvoch týždňoch je to 24 560 eur. Táto suma zahŕňa len náklady na manipuláciu so zbernými nádobami.,“ vysvetlila poslancovi primátorka Turčanová.

Jediný akcionár rozhodnúť nemôže

Pre istotu sa však Drutarovský  pýtal ďalej a to na to, či už rozhodli o zmene intervalu formou rozhodnutia jediného akcionára technických služieb alebo iného rozhodnutia vo výlučnej kompetencii primátorky mesta. Aj na to dostal odpoveď. „Po obdržaní právneho stanoviska k možnosti zmeny intervalu len rozhodnutím jediného akcionára som vylúčila možnosť rozhodnúť o zmene intervalu len týmto rozhodnutím,“ uviedla v odpovedi Andrea Turčanová.

Dodala, že verejnosť ešte nie je na tento krok pripravená. Pritom už vlani sme mali triediť 50% odpadov, ale v Prešove sa to podarilo len na 39%. Pre porovnanie, mesto Banská Bystrica dokázala dosiahnuť 55%.

Primátorka tiež pripomenula, že od budúceho roka bude povinné zavedenie zberu kuchynského odpadu od každej domácnosti, čo bude znamenať ďalšie náklady. Napokon konštatovala, že vzhľadom na výsledok vyhodnotenia pripomienok a na to, že príslušná komisia neprijala jednoznačné stanovisko k novele VZN, rozhodla sa nepredložiť ju zastupiteľstvu. „Predĺženie intervalu zberu zmesového komunálneho odpadu bude preto riešené vo VZN, ktorým sa bude zavádzať množstvový zber odpadov,“ reagovala primátorka Turčanová.

 

Anna Košuthová
Ilustračné foto: maps.google, pk