Hravý náučný chodník

0
650

Práve v týchto dňoch sa OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove podarilo úspešne dokončiť realizáciu projektu „Hravý náučný chodník“, ktorý podporila Nadácie Slovenskej sporiteľne v grantovom programe #mamnato# sumou 8 000 €.

Projekt sa realizoval v priestoroch Spojenej školy P. Sabadoša internátnej v Prešove, kde sa vzdelávajú žiaci so sluchovým a rečovým postihnutím. Cieľom projektu bolo vybudovanie náučného chodníka a prírodnej učebne, ktoré by žiaci mohli využívať na skvalitnenie edukačného procesu, voľnočasových aktivít počas pobytu vonku, v školskom klube či internáte. Veľký rokmi nevyužitý priestor sa tak revitalizoval na krásnu prírodnú učebňu, kde sa žiaci môžu teoreticky i prakticky realizovať.

Vysadili sa nové ovocné stromy, dreviny, kry, pribudli vyvýšené záhony, záhradný altánok s prírodným nábytkom, kompostéry a kontajnery na triedenie odpadu. Desať náučných tabúľ bude pomáhať deťom a žiakom rozširovať si svoje poznatky z prírodovednej oblasti. V priebehu tohto školského roka na tabule pribudnú QR kódy s tlmočením textov do posunkového jazyka.

Ďakujeme Nadácii SLSP za finančnú podporu, firme Garden for you s.r. o za realizáciu výsadby a záhradníckych prác, firme Drevstyl – Ján Špik za zhotovenie altánku a záhradného nábytku. Na projekte participovali aj Spojená škola P. Sabadoša int. a Združenie rodičov pri Spojenej škole P. Sabadoša v Prešove. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli patrí veľké ĎAKUJEME.  Bez Vás by sme to nedotiahli do úspešného konca, nakoľko celý projekt bol výrazne ovplyvnený situáciou súvisiacou s COVID 19.

Mgr. Andrea Muličáková
predseda OZ PSPD