Jesenné upratovanie potrvá mesiac

0
818
Veľkoobjemové kontajnery

Vo štvrtok 17. septembra sa v Prešove začína jesenné upratovanie, ktoré potrvá do 13. októbra. Technické služby mesta Prešov, a. s., (TSmP) pristavia vo vybraných lokalitách spolu 102 veľkoobjemových kontajnerov (VOK).

Kontajnery sú určené na zber objemného odpadu z domácností a verejných priestranstiev, ako napríklad nábytok, koberce, matrace, vyradená sanita. Ako upozorňuje Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP, do kontajnerov sa nemá vkladať biologicky rozložiteľný odpad – konáre, tráva, lístie, opadané ovocie či zvyšky zeleniny. „Tento odpad môžu obyvatelia položiť vedľa kontajnera, alebo doviezť na naše zberné dvory,“ vysvetľuje. Špeciálnu kategóriu predstavuje nebezpečný odpad, medzi ktorý patria akumulátory, autobatérie, žiarivky či obaly z farieb. Ten treba odviezť priamo na zberný dvor. „Do kontajnerov nepatrí ani elektroodpad. Prosíme obyvateľov, aby využili našu novú službu, bezplatný zber elektroodpadu priamo z domácností. Prvý takýto zber sa  v Prešove uskutoční už 26. septembra,“ pripomína Ingrid Mihaľová.

Harmonogram jesenného upratovania je rozdelený na štyri cykly.

  • Ten prvý sa začína vo štvrtok 17. septembra v lokalitách Šidlovec, Dúbrava, Rúrky, Vydumanec-Cemjata a Sídlisko II.
  • O týždeň neskôr, 24. septembra, budú VOK rozmiestnené v meste a jeho širšom centre.
  • V tretej etape, od 1. októbra, budú kontajnery k dispozícii v Nižnej Šebastovej, na sídlisku Šváby a Solivare.
  • V poslednom cykle, od 8. októbra, nájdu kontajnery obyvatelia v lokalitách Sídlisko III, sídlisko Sekčov a Šváby.

Konkrétne miesta osadenia VOK sú zverejnené na webovej stránke TSmP. Veľkoobjemové kontajnery budú na každom mieste pristavené kým sa nenaplnia, maximálne však šesť dní.

Službu veľkoobjemových kontajnerov, do ktorých môžu umiestniť neskladný odpad, obyvatelia mesta pravidelne využívajú. Ako potvrdila Ingrid Mihaľová, pred rokom do kontajnerov priniesli viac ako 318 ton objemného odpadu a 17,4 tony konárov. Na jar TSmP napočítali takmer 328 ton odpadu a 15,5 ton konárov. Podobné čísla očakávajú Technické služby aj pri tomto upratovaní.

Okrem veľkoobjemových kontajnerov a zberu elektroopadu priamo z domácností môžu občania nášho mesta štandardne počas celého roka odpad uložiť na dvoch zberných dvoroch v Prešove – na Bajkalskej 33 alebo Jesennej 3. Otvorené sú od pondelka do soboty osem hodín – od 9.00 do 17.00 hodiny.

 

Veronika Fitzeková
Foto: TSmP