Komentár / Bola voľba odborná, či politická?

0
668

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov vznikla ako mestská spoločnosť v septembri 2019. Cieľom jej založenia bola rýchlejšia a lacnejšia správa ciest v meste. Zamestnáva okolo 30 ľudí a za ten krátky čas pôsobenia má za sebou slušné výsledky. Spoločnosť je zdravá, dokázala zarobiť a odkúpiť 30-percentný podiel od predchodcu, teda od spoločnosti JVS. Otázka predsedu poslaneckého klubu Nezávislí kandidáti, Spolu Občianska demokracia a Šanca Františka Oľhu na adresu primátorky, prečo vlastne mali odvolať konateľa a vymenovať nového, bola celkom legitímna. Iste to zaujíma aj verejnosť. Jej odpoveď na zasadnutí zastupiteľstva bola veľmi stručná. Andrea Turčanová nehovorila o žiadnych dôvodoch, len konštatovala, že na zmene konateľa sa dohodli predsedovia poslaneckých klubov.

No a tu sa dostávame k výberovému konaniu. V komisii boli zástupcovia všetkých poslaneckých klubov a prednosta úradu Stanislav Križalkovič. V prvom kole 3 členovia komisie odovzdali tri prázdne lístky, čo môže naznačovať, že žiadny zo 6 uchádzačov ich nepresvedčil, ale aj to, že ich favorit neprešiel vedomostným testom. V druhom kole už záujemcovia, ktorí boli aj v prvom kole neboli podrobení vedomostnému testu. Mali len ústny pohovor a posúdenie ich predpokladov na riadiacu pozíciu  psychologičkou. Víťaz výberového konania Martin Kolesár, dostal od komisie tri hlasy, prednosta nehlasoval a piaty člen, František Oľha volil iného kandidáta.

Nezainteresovaný pozorovateľ týchto udalostí si môže povedať, že čo kluby dohodli, to aj doviedli do konca. Ale! Dá sa tu potom hovoriť o transparentnosti, odbornosti, či skôr o politike? Čo vlastne rozhodlo? Odbornosť to zrejme nebude. Víťaz výberového konania sa doteraz pohyboval v oblasti obchodu. Vysokoškolské vzdelanie skončil v roku 2010, ale tvrdil, že má 12 rokov praxe. Pracoval v riadiacej funkcii aj počas štúdia alebo bol dokonca nejaký čas nezamestnaný? Jednou z podmienok výberového konania bola totiž 10-ročná prax v riadiacej funkcii. Jeho koncepciu na rozvoj spoločnosti pozná len komisia, ale poslanci ho napriek tomu podporili väčšinou hlasov. To zase naznačuje, čo vlastne od mestskej spoločnosti očakávajú a nakoľko sa cítia zodpovední za ňu.

Mesto vynakladá milióny eur na údržbu, opravu a správu komunikácií v meste z našich daní a z úverov od bánk. Aj dlhy, ktoré si vytvorí, spláca potom z našich daní celé roky. Ale ste so stavom ciest a chodníkov v meste spokojní? Asi nie, keď sa požiadavky opakujú aj niekoľko rokov.

Mesto síce tvrdí že má nejaký pasport ciest a chodníkov aj plán ich postupnej opravy, ale ten existujúci je veľmi nepresný. Ak už mesto vytvorilo takú spoločnosť, tak by mu malo záležať na tom, aby sa proces údržby a opráv naozaj naštartoval, aby sa prehodnotili súčasné zmluvy a urobili korekcie. Aby sa nestávalo to, čo bolo v minulosti preukázané, že radnica uhradila aj náklady za práce, ktoré neboli vykonané alebo za predražené práce nad rámec objednávky.

Hovorí sa, že „požijeme a uvidíme“, aká životaschopná bude táto dôležitá mestská firma a koľko nás bude stáť.

Anna Košuthová
Ilustračné foto: V. Zamborský