Komentár / Ignorácia, či vážny signál nespokojnosti?

0
722
Foto: V. Zamborský

Včera malo po prvý raz zasadať mimoriadne mestské zastupiteľstvo formou videokonferencie. Formu zvolila primátorka hlavne preto, lebo je dovolenkové obdobie. Zaskočilo ju, že sa na zasadnutie prihlásilo len 7 poslancov. Považuje to za bojkot zo strany poslancov, lebo sa mali schváliť záležitosti, ktoré neznesú odklad. Lenže, každá minca má dve strany a aj táto udalosť má ešte iný uhol pohľadu.

Väčšina poslancov sa zhodla v tom, že chceli fyzickú účasť na zasadnutí, chceli diskutovať a podať protinávrhy. Primátorke to predsedovia poslaneckých klubov dokonca avizovali vopred, ale nerešpektovala ich názor. Napokon, ako v mnohých iných veciach. To, že bojkotovali videokonferenciu je naozaj vážny politický signál, ale nie o ľahostajnosti poslancov. Skôr o zodpovednosti a prejave nespokojnosti s riadením procesov v meste.

Pozemok na Jarkovej

Nechceli napríklad bez diskusie schváliť majetkový prevod na Jarkovej ulici. Mali odhlasovať, že mesto kúpi 80 metrov štvorcových pozemku za cenu znaleckého posudku. Ten však v materiáloch nebol. Ani to, že majiteľ žiada od mesta 1 290 eur za štvorák, čo je neprimeraná cena. Kladie si podmienky, lebo mesto nevysporiadalo pozemky načas.

Neobstojí ani argument, že pozemok majiteľ kúpil na konci minulého roka a územné rozhodnutie pre stavbu bolo vydané v roku 2015. To mesto pred podpisom zmluvy s dodávateľom stavby nekontroluje dokumentáciu? Keby to tak bolo, tak mali čas vysporiadať pozemok od začiatku roka do apríla, kedy radnica podpísala zmluvu s dodávateľom. Na tento problém ich dokonca včas upozornil aj poslanec Martin Eštočák v rámci interpelácie. Konali, až keď sa problém prevalil.

Nákup starých autobusov

Mali odhlasovať nákup 7 ojazdených autobusov od bratislavského dopravného podniku za 42-tisíc eur. Na prvý pohľad sa to javí ako dobrá investícia, dokonca sa tým malo ušetriť 25-tisíc ročne na nájomnom, ale je to riešenie len na 2-3 roky. Sú to vozidlá, ktoré bratislavský dopravný podnik vyradil ako nepotrebné a svojho času bývalého riaditeľa Petra Janusa za to pranierovali.

Akosi zabudli, že ich prenajal preto, lebo potreboval vyriešiť kyvadlovú dopravu v čase, keď sa rekonštruovala Levočská ulica a nemohli po nej jazdiť trolejbusy. Medzi kritikov patril aj súčasný riaditeľ Martin Jaš a teraz prichádza so super návrhom kúpiť ich, lebo súťaž na nákup nových autobusov je zbabraná a procesy sa predlžujú.

Rozpočtové opatrenie a investície

Malo ísť doteraz o najväčšie opatrenie za 3,5 milióna eur a predložený návrh neprešiel ani na júnovom zastupiteľstve. Má veľa úskalí, o ktorých chceli poslanci ešte diskutovať a podať protinávrhy, lebo situácia je vážna a koronakríza ešte neskončila. Mestská kasa musí počítať s tým, že výber daní bude oveľa nižší, ako plánovali.

Na nastavenie priorít majú jednotlivé kluby odlišný názor a už v júni sa netajili tým, že návrh, aký pripravil úrad sa im nepáči. Mali schváliť aj 160-tisíc na opravy havarijných stavov ciest v meste. Lenže ani v tomto pláne  nepanuje medzi poslancami zhoda.  Zhodli by sa zrejme len v jednom bode programu a to v odškodnení obyvateľov z Mukačevskej ulice formou dotácie. S tým by zrejme nemal ani jeden poslanecký klub problém.

To, že  mimoriadne zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné sa dá vnímať aj ako frustrácia poslancov. Mesto zápasí s množstvom problémov, ktoré sa nedarí riešiť a zvonku to vyzerá tak, že každý rozumný návrh z poslaneckých lavíc si väčšina síce vypočuje, ale nepodporí a problémy sa v konečnom dôsledku neriešia, len nabaľujú a zahmlievajú.

Primátorka hovorí o zodpovednosti poslancov voči voličom, ale je to naozaj tak? Lebo niektorí sú naozaj zodpovední, ale už sú unavení z toho, že tú zodpovednosť nevedia v zastupiteľstve a pri riadení mesta presadiť. Otázka teda je, čo je viac. Budúcnosť mesta či politické tričko?

Anna Košuthová