Kraj s podporou eurofondov zmodernizoval cestu Janovce – Kľušov  

0
411

Celková investícia má hodnotu takmer 3 milióny eur

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruoval frekventovaný úsek cesty Janovce – Kľušov v Bardejovskom okrese. Ide o prvú z piatich investičných akcií v rámci projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporených  z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, na ktorý získala krajská samospráva takmer 18 miliónov eur.

Do projektu rekonštrukcie bol úsek  cesty II/ 545 Jánovce – Kľušov zaradený pre nevyhovujúci stavebno-technický stav, ale  i pre dopravný význam v lokalite.

„Tento úsek je vysoko frekventovaný. Opravili sme takmer 9 kilometrov cesty, ktorá bola v zlom stave. Rekonštrukciou sme zlepšili parametre cesty, ktorá z hľadiska kvality i bezpečnostných prvkov môže smelo konkurovať cestám prvej triedy,“ povedal pri odovzdávaní stavby v utorok 29. septembra predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako uviedol, celkový náklad investície podporenej z európskych štrukturálnych fondov dosiahol čiastku takmer 2,6 milióna eur, ďalších takmer 450 tisíc eur vynaložil kraj z vlastných zdrojov. Som presvedčený, že to boli  dobre investované finančné prostriedky, pretože frekvencia motorových vozidiel v smere Bardejov a Prešov je naozaj veľmi vysoká. Ľudia potrebujú dochádzať či už do škôl,  za prácou alebo  oddychom po kvalitných a bezpečných cestách,“ uviedol M. Majerský.

Modernizácia cesty II/545 Janovce – Kľušov bola zrealizovaná za 12 mesiacov so začiatkom výstavby v júli minulého roku. Okrem samotnej rekonštrukcie cesty prebehli na úseku viaceré stavebné práce.

„Rekonštrukcia pozostávala z opravu krytu vozovky, dvoch mostných objektov, dostavby  pruhu pre pomalé vozidlá, zriadenia a  osvetlenia troch priechodov pre chodcov v obciach Janovce, Kobyly a Kľušov, kde bol vybudovaný aj chodník k priechodu na ceste. Súčasťou vykonávaného diela bola aj rekonštrukcia jestvujúcich autobusových zastávok, výmena a doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení,“ špecifikoval riaditeľ Správy a údržby ciest Marcel Horváth. Ako dodal, z dôvodu ucelenosti tejto dôležitej dopravnej tepny sa urobili aj ďalšie súvisiace cestné úpravy.

„Súčasťou celej rekonštrukcie nie sú len objekty, ktoré boli predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale sú to aj vlastné zdroje vyššieho územného celku,  ktoré zahŕňali aj výmenu krytu alebo obrusnej vrstvy v obci Kobyly, mikrokoberec pre obcou Kobyly a výmenu priepustov v tejto obci. Pre motoristickú verejnosť sme upravili aj  odpočívadlo Kľušov, dovybavili sme  ho lavičkami, mobiliárom, aby spĺňal štandardy kultivovanej odstavnej plochy,“ dodal riaditeľ M. Horváth.  

Prešovský samosprávny kraj cestu Janovce- Kľušov zmodernizoval vďaka úspešnej žiadosti o eurofondy v rámci projektu  Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK.  Finančné zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške takmer 18 miliónov eur pomohli zrekonštruovať celkovo päť úsekov v kraji s  dĺžkou viac ako 40 kilometrov. V mesiacoch október sa budú oficiálne odovzdávať do užívania aj úseky ciest II/534 Poprad – Starý Smokovec,  II/545 Kapušany – Demjata, II/546 Prešov – Klenov a  II/575 Malá Poľana – Medzilaborce.

„Čerpáme cudzie zdroje, európske zdroje, ale kraj dáva tento rok na rekonštrukcie a opravy ciest 40 miliónov eur zo svojho rozpočtu, čo je zatiaľ najviac finančných prostriedkov. Sme si plne vedomí, že stále je v našom portfóliu deficit, čo sa týka ciest a ich opráv, som preto rád, že sme spolu s poslancami  našli zhodu a podporili masívnejšie rekonštrukcie cestnej infraštruktúry v kraji,“ dodal predseda PSK M. Majerský.

 

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK