Krajské zastupiteľstvo sa bude konať cez videokonferenciu

0
339

(ako) – Krajskí poslanci nezasadnú v pondelok 19. októbra do svojich lavíc v zasadacej miestnosti, ale spoja sa prostredníctvom svojich počítačov. V programe majú tentoraz 28 bodov rokovania, o ktorých budú rozhodovať online.

Zaoberať sa budú piatou úpravou rozpočtu, zmenou názvu Šarišskej galérie v Prešove či regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách PSK na ďalší školský rok.

V programe rokovania je aj operačný plán zimnej služby v PSK, návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK či informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.

Okrem iného budú krajskí poslanci schvaľovať predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, spolufinancovanie a následnú realizáciu pre dopytovo-orientové projekty v rámci výzvy IROP. Týka sa to troch škôl v PSK – SOŠ elektrotechnickej v Poprade v Matejovciach, Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove a Spojenej školy v Starej Ľubovni.