Krajskí poslanci podporili aj dostavbu prešovského „zimáku“

0
683
Zimný štadión Prešov. / Foto: TV7

(ako) – Hlasovaním podporili 58 žiadostí za 2,2 milióna eur na rozvoj cyklodopravy a cykloturizmu, výstavbu športovísk, zvýšenie kvality v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti. Najväčšia suma, konkrétne 175-tisíc eur pôjde na prešovský zimný štadión.

V programe týkajúcom sa zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti uspelo iba sedem projektov v celkovej sume 105 000 eur. Poslanci preto zvyšných 95 000 eur presunuli do programu výstavby a rekonštrukcie športovísk. Najvyššiu dotáciu v spomenutom programe získalo mesto Prešov na časť rekonštrukcie zimného štadióna, a to 175 000 eur.

Na zastrešenie existujúcej ľadovej plochy získalo mesto Svidník 150 000 eur a mesto Lipany na zakrytie malej hokejovej haly 120 000 eur. Mesto Snina dostalo na vybudovanie mestskej plavárne sumu 115 000 eur.

Projekty cyklotrás

„Každý jeden program mal svojich odborných hodnotiteľov, z ktorých každý sa mohol vyjadriť bodovým hodnotením, a potom výsledok aritmetického priemeru vytvoril poradové číslo s následnými navrhovanými sumami,“ uviedla vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Martina Slivková.

„Celková suma projektov dosiahla takmer 11,3 milióna eur, pričom suma požadovaná ako dotácia od PSK bola vo výške viac ako 4,75 milióna eur,“ uviedla Slivková s tým, že najviac financií išlo na projektové dokumentácie cyklotrás, ktoré chcú aj naďalej podporovať.

Krajskí poslanci na zastupiteľstve podporili rozvoj cyklodopravy a cykloturizmu, výstavbu športovísk, zvýšenie kvality v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti. / Foto: PSK

Pomoc pre samosprávy v kraji

„Sme radi, že takto môžeme pomôcť starostom, ktorí nemajú finančné prostriedky na predprojektovú fázu, ktorá je finančne dosť náročná. Veríme, že všetky žiadosti týkajúce sa projektovej dokumentácie budú zrealizované, a aby výzva, ktorá by mala vyjsť na budúci rok z ministerstva dopravy, bola pre nich reálna a mohli sa zapojiť,“ povedala Slivková.

V programe podpory cyklodopravy a cykloturizmu poslanci rozdelili milión eur. Najviac, 106 000 eur, získala obec Spišská Teplica na cyklistický chodník Spišská Teplica – Poprad.

Mesto Humenné dostalo na rekonštrukciu cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková 105 000 eur a Stará Ľubovňa získala na cyklotrasu Za vodou 94 000 eur.

Dopad koronakrízy

Prešovský samosprávny kraj pôvodne pripravoval v rámci trojice dotačných programov – Výzvy pre región, Výzvy predsedu PSK a Mikroprogramu PSK na prerozdelenie celkovo vyše 5,6 milióna eur.

Pre koronakrízu, kedy hrozilo úplne zrušenie dotačných výziev, napokon nevyhlásili druhé kolo Výzvy pre región.V ňom pôvodne plánovali žiadateľom rozdeľovať ešte 1,2 milióna eur.

Napokon kraj vyčlenil na dotácie celkovo vyše 4,43 milióna eur, keď okrem 3,2 milióna eur určených pre Výzvu pre región bola na výzvu predsedu PSK alokovaná suma 224 600 eur a v rámci Mikroprogramu PSK rozdelili poslanci pre 432 úspešných žiadateľov celkovo 1,01 milióna eur.