Krajskí poslanci znova upravovali rozpočet

0
439

(ako) – Rozpočet bežných výdavkov na pondelkovom zasadnutí Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) krajskí poslanci hlasovaním upravili  na 212 miliónov eur. Ide o štvrtú zmenu rozpočtu a jej dôvodom je úprava financií potrebných na rozvoj a chod inštitúcií v kraji.

Bežné príjmy sa zvyšujú na 216, 80 milióna eur. Príjmy kapitálového rozpočtu ostávajú v nezmenenom objeme, a to v sume viac ako 2,3 milióna eur. Rozpočet bežných výdavkov zastupiteľstvo PSK upravilo na sumu viac ako 212 miliónov eur. Kapitálové výdavky dosiahnu necelých 71 miliónov eur. Kým príjmové finančné operácie sa zvýšia o 5,3 milióna eur na 67,6 milióna eur, výdavkové operácie sa nemenia.

Pripravujú sa aj na čerpanie eurofondov

„Celková zmena rozpočtu v kapitálovej časti je vo výške 5,4 milióna eur a týka sa všetkých oblastí financovania. Kultúry, sociálnej oblasti a, samozrejme, škôl a ciest, to znamená financií na Správu a údržbu ciest (SÚC) PSK. Zmena rozpočtu sa tak trochu netradične týkala aj veľkej úpravy vo výške skoro 1,7 milióna eur na projektovú dokumentáciu,“ uviedla vedúca odboru financií na Úrade PSK Dagmar Olekšáková. Pripomenula, že  krajská samospráva che byť pripravená na čerpanie prichádzajúcich zdrojov z Európskej únie.

„Predovšetkým, čo sa týka plánu obnovy z prostriedkov v rámci novej inciatívy React EU. Potrebujeme mať dostatočnú zásobu projektových dokumentácií tak, aby sme vedeli vysúťažiť obstarávateľov. Samozrejme, predtým sa ešte úspešne prihlásiť do projektových zámerov, byť v nich úspešní a zrealizovať investičné zámery do konca roka 2023, čo je naozaj veľmi krátka doba. Poslanci schválili projektové dokumentácie pre oblasť školstva, kultúry a sociálneho zabezpečenia,“ vysvetlila Olekšáková.

Peniaze na cesty aj pre sociálne zariadenia

V bežnej časti rozpočtu kraja boli podľa jej slov zvýšené finančné prostriedky vo výške 500 000 eur pre sociálne zariadenia.

„K polroku bola zamestnancom týchto sociálnych zariadení vyplatená odmena, finančné prostriedky takmer vo výške 900 000 eur. Táto oblasť sa vyčerpala, preto sme potrebovali doplniť finančné zdroje. Dôležitou finančnou výpomocou alebo injekciou pre SÚC PSK je suma 1,5 milióna eur, ktorú potrebuje predovšetkým na výdavky, ktoré vznikli pri povodniach, aj na realizáciu bezpečnostno -technických opatrení na cestách,“ dodala Olekšáková a poznamenala, že zdroje na úpravu rozpočtu čerpali  z  rezervného fondu, ktorý po úprave bude vo výške 14 miliónov eur.

Samospráva pôvodne očakávala, že z podielových daní dostane 136 miliónov eur, ale túto sumu po prepuknutí koronakrízy, ktorá má aj ekonomický dopad, znížili na 127 miliónov eur.

 

Ilustračné foto: tv.teraz.sk