Lávka na Mukačevskej ulici je po rekonštrukcii opäť prístupná

0
326

Mesto Prešov úspešne ukončilo komplexnú rekonštrukciu lávky na Mukačevskej ulici. Stavba už bola oficiálne odovzdaná do užívania. Na lávke a priľahlých chodníkoch je ešte potrebné vykonať povrchové úpravy, ktoré budú zrealizované v jarných mesiacoch.

Minuloročná kontrola technického stavu všetkých lávok v meste preukázala u viacerých objektov vysoký stupeň poškodenia, a preto bolo nutné ich uzavrieť. Prvou z nich, ktorú mesto po rekonštrukcii opäť otvorilo je lávka na Mukačevskej ulici. V snahe urýchliť proces opravy lávky sa mesto Prešov rozhodlo pre realizáciu rekonštrukcie formou „naprojektuj a stavaj“, čo znamená, že prípravu projektovej dokumentácie ako aj opravu lávky zrealizoval ten istý dodávateľ.

„Lávka na Mukačevskej ulici je opäť prístupná pre chodcov, avšak v modernejšej a bezpečnejšej podobe. Nechýbajú tu bezbariérové prvky, vďaka ktorým môžu lávku pohodlne využívať aj zdravotne znevýhodnení občania či mamičky s deťmi,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Na začiatku rekonštrukcie boli na lávke odstránené poškodené časti vrátane zábradlia, asfaltového povrchu a ríms a vybúrania jestvujúcich schodísk po oboch stranách. Zrealizovaná bola výmena ložísk, injektáž predpínacích káblov a trhlín. Vykonaná bola sanácia nosnej konštrukcie lávky a vybudované boli nové prístupové konštrukcie – šikmé rampy a schodiská po oboch stranách lávky s napojením na existujúce chodníky.

Pribudol taktiež nový zvršok lávky, ktorý je tvorený betónom vyspádovaným v strechovitom sklone. Odvodnenie je riešené lávkovými odvodňovačmi priamo do rieky (vrátane hydroizolácie). Obe strany lávky lemuje nové zábradlie. Zhotoviteľ zrealizoval aj dokončovacie práce a terénne úpravy.

Práce zrealizovala spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r. o. Cena za realizáciu celej stavby vrátane vypracovania projektovej dokumentácie je 214 693,20 eur s DPH.

Hneď ako to umožní počasie zrealizuje dodávateľ v rámci vyššie uvedenej ceny aj ochranný náter v celej dĺžke lávky a pokládku asfaltu v telese priľahlých chodníkov. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí opravu chodníka, ktorý bol poškodený počas rekonštrukčných prác.

Zdroj: presov.sk