Mesto Prešov otvára karanténnu stanicu pre zvieratá

0
502

(pv) – Mesto Prešov uvádza do prevádzky novovybudovanú karanténnu stanicu v mestskej časti Šalgovík. Dočasný domov tu nájdu opustené psy aj mačky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva potvrdil vyhovujúcu kvalitu vody, a preto už nič nebráni tomu, aby tu svoj bezpečný dočasný domov našli opustené psy a mačky.

O zvieratká sa budú starať zamestnanci prevádzkovateľa útulku, ktorým je spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. a zazmluvnení dobrovoľníci. Personál bude každý deň zabezpečovať údržbu areálu, venčenie a kŕmenie zvierat aj čistenie kotercov. Ošetrenie zvierat zabezpečí v prípade potreby veterinár.

Klietky pre 30 psov a 7 mačiek

Pre psov je pripravených 10 nových kotercov s kapacitou viac ako 30 psíkov. Maximálny možný počet umiestnených psov však závisí od ich veľkosti, respektíve hmotnosti. V prípade menších jedincov ich tu môže byť približne 50. Pre mačky je vyhradený samostatný objekt, ktorý je vybavený klietkami s povinnými prvkami. Kapacita je 7 mačiek. V areáli novej karanténnej stanice sa nachádza aj objekt, ktorý bude slúžiť ako ošetrovňa zvierat so samostatným skladom krmiva, v ďalšom objekte sa nachádza kancelária pre personál so sociálnym zázemím a šatne. Karanténna stanica je určená najmä pre túlavé zvieratá, ktoré budú odchytené na verejnom priestranstve na území mesta Prešov. Odchytené túlavé zviera musí byť v karanténe 30 dní a následne bude ponúknuté na adopciu. V novovybudovanej karanténnej stanici však bude o zvieratá postarané aj po skončení povinného 30-dňového pobytu. Ak bude zviera začipované, pracovníci oslovia majiteľa, aby si zviera prevzal. Ak nebude začipované, bude sa hľadať jeho nový majiteľ.

Stavba stála vyše 234-tisíc eur

Celkové náklady na realizáciu karanténnej stanice predstavujú 234 883,29 eur s DPH. Pred areálom sa nachádza aj spevnená plocha pre hasičské zásahové vozidlo. Plochy pred kotercami boli upravené tak, aby boli umývateľné a umožňovali hygienickú údržbu. Realizáciu všetkých dodatočných úprav v areáli zabezpečili Technické služby mesta Prešov a. s. ako prevádzkovateľ karanténnej stanice vo vlastnej réžii.

Foto: presov.sk