Modernizujú semafory na Levočskej ulici, cieľom je aj preferencia MHD

0
1044

(ako) – V týchto dňoch sa pracuje na výmene hardvéru na svetelných križovatkách na Levočskej ulici. Modernizácia technického vybavenia semaforov je prvým krokom k zavedeniu preferencie mestskej hromadnej dopravy. Po križovatkách Levočská – Volgogradská – Marka Čulena a Levočská – Duklianska – Sabinovská – Hlavná v týchto dňoch prešla kompletnou technickou obnovou aj križovatka Duklianska – Vajanského.

Teraz sa pracuje na križovatke  Levočská – Obrancov mieru – Vlada Clementisa, ktorá bude softvérovo prepojená so susediacim železničným priecestím. Vďaka tomu bude v budúcnosti možné  prispôsobiť signálny plán v závislosti od prejazdu vlakov. K obnove semaforov dôjde aj na križovatke Levočská – Janouškova – Remscheidská, kde je plánovaná kompletná výmena signalizácie.

Dynamické riadenie križovatky

Po ukončení modernizácie bude spustená cestná dopravná signalizácia s dynamickým riadením, pričom signálny plán sa bude prispôsobovať aktuálnemu zaťaženiu jednotlivých vetiev križovatiek. Zároveň bude koordinovať jednotlivé časti signalizácie v rámci celých križovatiek.

Pribudne semafor na priechode pre chodcov

Súčasťou projektu je aj inštalácia semaforov na priechode pre chodcov medzi parkom Vlada Clementisa a Sídliskom II, ktoré budú skoordinované so susednými svetelnými križovatkami. „Na týchto semaforoch pribudne aj takzvané dopytové tlačidlo pre peších, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť chodcov a plynulosť cestnej premávky. Tento typ tlačidla je multifunkčný a nahrádza takzvané klepátka pre nevidiacich zvyčajne umiestnené na návestidlách. Na spodnej strane tlačidla sa nachádza vibračná zložka, určená prioritne pre zdravotne ťažko postihnutých, nepočujúcich a nevidiacich, ktorá v závislosti od podmienok VOĽNO alebo STOJ vibruje definovanou frekvenciou,“ informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie na vybraných križovatkách na Levočskej ulici v Prešove bude ukončená do novembra 2020. Investíciu v celkovom objeme 177 107,63 eur s DPH. Realizátorom je spoločnosť O.S.V.O. comp, a. s.

Výsledkom by mala byť zelená vlna

Obnova svetelných križovatiek na Levočskej ulici je prvou etapu projektu preferencie MHD v Prešove. Spustenie preferencie autobusov a trolejbusov je však náročná záležitosť. „V druhej etape projektu preto bude potrebné prepojiť všetkých päť  svetelných križovatiek spolu so semaformi pri parku Vlada Clementisa pomocou optickej infraštruktúry, aby mohli radiče cestnej dopravnej signalizácie medzi sebou komunikovať a koordinovať prejazd vozidiel cez Levočskú ulicu,“ vysvetlil Tomek. To by malo zabezpečiť dlho očakávané nastavenie zelenej vlny. Okrem toho sa bude monitorovať aj pohyb vozidiel MHD, aby bolo možné správne nastaviť signálne plány. V záverečnej fáze je plánovaný nákup palubných jednotiek do autobusov, ktoré budú na diaľku pripojené so svetelnými križovatkami.

Foto: presov.sk