NA BAJKU ONKODEŤOM 2020

0
1037
Na bajku onkodeťom 2020 - Cyklojazda spočíva z 5. etáp

Kto sme?

 • Sme rodičia, rodina, priatelia a všetci tí, ktorým nie je problematika onkologicky chorých detí ľahostajná.
 • Sme ľudia, ktorí prostredníctvom niečoho tak obľúbeného a jednoduchého ako bicyklovanie, pomáhajú v boji proti rakovine ako takej a proti predsudkom, že je to choroba smrteľná, ktorá pre malých pacientov znamená stav konečný.
 • NA BAJKU ONKODEŤOM je charitatívny projekt organizovaný občianským združením Spoločnosť detskej onkológie Košice.
 • Jedná sa o charitatívnu jazdu cyklistov, osobností zo Slovenska a takisto bežných ľudí, ktorí radi bicyklujú a chcú takouto formou pomôcť.
 • Do projektu sa formou zbierok zapájajú mestá, obce, firmy, dobrovoľnícke skupiny a jednotlivci pozdĺž celej trasy.
 • Charitatívna jazda štartuje na východnom Slovensku v Stakčíne. Táto obec nás podporuje už 11 rokov. Trasa vedie po Slovensku po košickom a prešovskom kraji.

Cyklojazda spočíva z 5. etáp

Spoločnosť detskej onkológie Košice

Charakteristika združenia

 • Spoločnosť detskej onkológie Košice (ďalej len „SDOK“) je občianskym združením, ktoré vzniklo preregistrovaním bývalej Nadácie detskej onkológie Košice. Nadácia detskej onkológie bola založená zdravotníckymi pracovníkmi oddelenia detskej onkológie v Košiciach za účelom pomôcť deťom s nádorovými ochoreniami a ich rodičom. Členmi združenia sú zdravotnícki pracovníci oddelenia detskej onkológie, rodičia liečených a vyliečených detí, bývalí pacienti, študenti a všetci tí, ktorým nie je ľahostajný osud malých onkologických pacientov.
 • Úlohou združenia je všestranná pomoc pacientom, ktorí sú liečení na oddelení a ambulancii detskej onkológie Detskej fakultnej nemocnice Košice (ďalej len DFN) a ich rodičom.
 • Hlavným cieľom Spoločnosti je zvyšovanie štandardných podmienok pre hospitalizovaných a ambulantných pacientov, ako po stránke všeobecnej, tak aj po stránke odbornej:
 • dôstojné, moderné, vyhovujúce priestory pre oddelenie a ambulanciu,
 • nákup nábytku, video a audiotechniky, televízorov, počítačov, kníh, hračiek a rôznych spoločenských hier,
 • zabezpečenie oddelenia modernou zdravotníckou technikou,
 • nákup finančne náročného zdravotníckeho materiálu, v prípade akútnej potreby nákup liekov,
 • organizácia početných akcií pre deti pri príležitostí Mikuláša, Vianoc, Dňa narcisov, Dňa detí,
 • edukačné akcie s tematikou detskej onkológie pre členov a nečlenov Spoločnosti, · organizácia detských letných a zimných táborov – „Štvorlístok“ v čase prázdnin, tábory s umeleckým zameraním v priebehu celého roka,
 • organizácia výstav prác pacientov z oddelenia a ambulantných a vyliečených detí,
 • benefičné plesy pre detskú onkológiu,
 • organizácia a účasť na rôznych podujatiach podporujúcich detských onkologických pacientov.
 • Všetky aktivity SDOK sa uskutočňujú za podpory širokej verejnosti, masmediálnych komunikácií, rozličných vládnych a mimovládnych a súkromných organizácií, žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl, samosprávnych orgánov, cirkví a jednotlivcov.