Na Prešovskej detskej univerzite sa cestuje v čase

0
396

Prešovská detská univerzita (PDU) patrí k tradičným podujatiam, ktoré počas letných prázdnin organizuje Prešovská univerzita (PU) v Prešove. Jej 13. ročník prebiehajúci od 17. do 21. augusta je však sprevádzaný prísnymi hygienickými opatreniami súvisiacimi s aktuálnou koronakrízou.

Po niekoľkomesačnom online vyučovaní sa Prešovská univerzita rozhodla urobiť maximum preto, aby sa jej podarilo zorganizovať detskú univerzitu a zabezpečiť účastníkom po dlhej pauze priamy kontakt s učiteľom. „Deti sa veľmi tešili do školy, o čom svedčí aj vysoký záujem o účasť na detskej univerzite. Sme radi, že sa nám ju aj napriek koronakríze, ako jedinej univerzite na Slovensku, podarilo zorganizovať, samozrejme, za dodržania prísnych nielen hygienických opatrení,“ zdôraznil Martin Javor, hlavný organizátor Prešovskej detskej univerzity.

Prioritou je bezpečnosť detí

Keďže hlavnou prioritou univerzity je bezpečnosť detí, na rozdiel od minulých ročníkov sú deti rozdelené do malých skupín s maximálnym počtom 13 žiakov. „Všetci lektori, ktorí zabezpečujú vyučovanie, prešli školením zameraným na dodržiavanie opatrení, pričom zdravie detí pozorujú tútori, ktorí sa počas celého dňa o detí starajú,“ vysvetlila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU, ktorá má na starosti študijný program magisterček.

V rámci programu sa organizátori snažili veľkú časť aktivít pripraviť tak, aby sa dali realizovať vo vonkajšom prostredí, v interiéri bude potrebné nosiť rúško. Jedným z opatrení je skrátenie prednášok na 30 minút, aby sa miestnosti stihli po každom vyučovaní vyvetrať. Malí vysokoškoláci si taktiež mali zabezpečiť vlastnú fľašu na vodu označenú svojím menom. Pred nástupom na detskú univerzitu museli rodičia odovzdať podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. „Zmenou v porovnaní s minulými rokmi je aj to, že sa promócie budú tento rok konať bez účasti rodičov,“ doplnila Pasternáková.

Cestovanie v čase

Ústrednou témou tohtoročnej Prešovskej detskej univerzity je Cestovanie v čase, čomu organizátori prispôsobili aj svoje aktivity. 138 bakalárčekov a 128 magisterčekov od pondelka cestuje v čase v rôznych podobách, od pravekých morí až po budúcnosť poznávania vesmíru. Prostredníctvom lektorov a lektoriek nazerajú do minulosti nášho mesta a univerzity, hľadajú poklady starovekého Grécka a odhaľujú Tisíc rokov zaujímavostí. „Páčia sa mi tu úlohy, ktoré každý deň riešime. Našiel som si nových kamarátov, dnes sme skoro celý deň cvičili, tak som spokojný, lebo ako športovec sa cítim ako ryba vo vode,“ neskrýval radosť Filip Billý, ktorý sa už teší na ďalšie aktivity.  Malí návštevníci univerzity si počas týždňa vyskúšajú taktiež ryžovanie zlata, tieňové divadlo, tvorivé dielne,  seminár o včelách, rôzne pohybové hry či modernú športovú diagnostiku.

Spolupráca s Krajským múzeom v Prešove

Krajské múzeum v Prešove ponúklo malým vysokoškolákom interaktívny program kumulujúci zážitok, informácie, živú históriu, zábavu, súťaže, kreativitu, ale aj reálnu skúsenosť s replikami exponátov a aktivitami, ktoré sa viažu k minulosti. „Deti absolvujú, okrem komentovanej prehliadky múzea, aj 8 stanovíšť, kde sa im venujú lektori, múzejní pedagógovia a odborní zamestnanci. Môžu objavovať múzeum, stať sa rytierom, šľachticom či hasičom. Pripravená je streľba z luku na slamený terč, spoznávanie dôb dávno minulých, zároveň si môžu vyskúšať prácu s hlinou, spoznávať čaro ľudových krojov a učiť sa základné kroky vybraných ľudových tancov,“ priblížil Ľuboš Olejník, riaditeľ krajského múzea v Prešove. Rovnako dodal, že študenti sa oboznámia aj s výrobou šperkov pomocou drôtikovej metódy a všetko, čo si vyrobia, si môžu odniesť domov.


Prešovskú detskú univerzitu zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Centrom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty v spolupráci s ostatnými fakultami PU. Počas trinástich ročníkov absolvovalo PDU takmer 2800 detí. Aj počas tohtoročnej PDU sú deti rozdelené do dvoch študijných skupín „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií), pričom vyučovanie prebieha každý deň od 8:00 do 16:00 hod.


 

Anna Polačková
Foto: Marcel Mravec, CCKV PU