Na Prešovskej univerzite začal letný semester, vyučovať sa bude dištančne

0
236

Prešov, 22. 2. 2021 – Prešovská univerzita v Prešove (PU) dnes oficiálne spustila výučbu v letnom semestri, ktorá by mala trvať do 22. mája. Viac ako 8500 študentom sa bude vzdelávať dištančnou metódou, s výnimkou istej skupiny študentov z Fakulty zdravotníckych odborov.

Prešovská univerzita začala aktuálny akademický rok v septembri minulého roka. Časť zimného semestra realizovala prezenčnou metódou, vzhľadom na vývoj epidemickej situácie však 13. októbra prešla na dištančné vzdelávanie, ktoré nepretržite trvá doteraz. Podľa pôvodného harmonogramu sa mala výučba v letnom semestri na PU začať 8. februára, z dôvodu predĺženia výučby v zimnom semestri, ako aj skúškového obdobia, pristúpila univerzita k posunutiu začiatku letného semestra na 22. februára.

V súlade s platnými opatreniami štúdium v letnom semestri na PU začína v dištančnej metóde okrem Fakulty zdravotníckych odborov, ktorej bola udelená výnimka vzťahujúca sa na cestu do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy.

„Tešíme sa, že aspoň začiatok výučby v minulom semestri sme mohli realizovať v prezenčnej metóde, i keď len na krátku chvíľu, avšak kontaktnú výučbu považujeme za veľmi dôležitú,“ uviedla prorektorka pre vzdelávanie Ivana Cimermanová, ktorá doplnila, že v rámci výučby boli využité skúsenosti z prvej vlny pandémie. Podľa jej slov sa dopad realizácie dištančnej výučby dotýka najmä skupiny prvákov bakalárov, ktorí po nerealizovaní maturitnej skúšky, museli absolvovať aj svoje prvé prednášky, semináre, ale i prvé skúšky na vysokej škole vo virtuálnom priestore.

„Dopad pociťujeme aj v probléme s realizáciou praxe vo väčšine študijných programov. Snažíme sa však myslieť pozitívne a v danej situácii nachádzať benefity, ktoré sú okrem iného v rozvoji životných zručností – práci s digitálnymi technológiami, vyššom dôraze na kooperáciu a autonómiu študentov, práci s knižničnými databázami a cudzojazyčnými zdrojmi,“ zdôraznila prorektorka Cimermanová.

Študenti môžu aj v súčasnej dobe, samozrejme so zreteľom na protiepidemické opatrenia,    využívať  Študentské domovy a jedáleň PU, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. Všetci študenti, ktorí nepožiadali o odubytovanie majú totiž v zmysle platnej zmluvy  preukaz ubytovaného študenta a kľúče od izieb so svojimi osobnými vecami. Je už len na ich rozhodnutí či ostanú doma alebo na internáte, v závislosti od vhodnejších podmienok na dištančné štúdium. V študentských domovoch aj naďalej platia prísne protiepidemické opatrenia a ich dodržiavanie sa striktne kontroluje, pričom stále platí zákaz návštev na internátoch až do odvolania.

Anna Polačková