Na radnici úraduje nový prednosta  

0
662

(ako) – Mestský úrad v Prešove má od začiatku roka 2021 nového prednostu. Stal sa ním Bardejovčan, Ferdinand Exner. Vo funkcii prednostu nahradil zastupujúceho prednostu Stanislava Križalkoviča, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný počas práceneschopnosti prednostky Alexandry Chapčákovej. Obaja z úradu odišli.

Kto je Ferdinand Exner?

Pochádza z Bardejova, je absolventom Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Má bohaté skúsenosti v oblasti manažmentu a riadenia, v oblasti informačných technológií, finančnej správy i samosprávy.

Po ukončení štúdia na vysokej škole pracoval 6 rokov ako technik a programátor v oblasti vývoja softwérov pre plánovanie a riadenie procesov vo výrobnej sfére. Dvanásť rokov pracoval ako člen vedenia dvoch spoločností, zodpovedný za ich ekonomické riadenie a štyri roky v oblasti projektového riadenia pri modernizácii informačných technológií, so zameraním na zmenu procesných postupov, najmä pre podporu vrcholového manažérskeho riadenia.

Dva roky pracoval vo Finančnej správe SR, z toho rok vo funkcii riaditeľa odboru správy daní na krajskom Daňovom úrade v Prešove. Od roku 2013 pracuje v spoločnosti SOFTIP a. s. ako projektový manažér zodpovedný za projekty implementácie ERP systémov vo výrobných spoločnostiach.

Pôsobil aj v samospráve

Ferdinand Exner pôsobil tri volebné obdobia vo funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove, päť volebných období bol členom finančnej komisie pri MsZ v Bardejove a dve volebné obdobia bol členom finančnej komisie pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Foto: presov.sk