Na Sekčove sa bude kosiť menej, aby sa vrátili motýle

0
603

(ako) – Mesto Prešov sa pridáva k samosprávam, ktoré spravujú mestskú zeleň spôsobom šetrným k prírode. Kosenie a celková starostlivosť o zelené plochy preto bude vo vybraných lokalitách Prešova prebiehať tak, aby sa na nich zachovala druhová rozmanitosť rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.

V súčasnom období, ktoré je poznačené dôsledkami globálneho otepľovania, sa výrazne zvyšuje dôležitosť zachovania zelene a rozmanitosti krajiny. Jedným z kľúčových prvkov na zmierňovanie klimatických zmien a ich dopadov na ľudí žijúcich v mestách je množstvo a kvalita mestskej zelene.

Jednou za takých lokalít je aj Sekčov

Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, radnica chce v roku 2020 postupne meniť vybrané trávnaté plochy na kvitnúce lúky s pestrými rastlinnými spoločenstvami a docieliť tak vyššiu ochranu biodiverzity, ktorá poskytuje potravu včelám, motýľom a ďalšiemu hmyzu. Mesto už vlani vybralo vhodné plochy verejnej zelene,ktoré sú dočasne vyňaté z plánovanej kosby. Ide o lúky v Parku Sekčov, na svahu nad kostolom Krista Kráľa a nad základnou školou Šrobárova s celkovou rozlohou približne 11 hektárov. „Tým, že na týchto miestach obmedzujeme kosenie, veľké trávnaté plochy dokážu zachytávať väčšie množstvo dažďovej vody, čo má pozitívny vplyv na celkovú klímu sídliska Sekčov. Okrem toho vytvoríme vhodné podmienky na rozšírenie kvitnúcich rastlín, ktoré skrášlia sídlisko. Intenzívne kosenie neškodí iba rastlinám ale aj faune, ktorá pre svoj životný priestor využíva trávnaté porasty. Zo sídliska sa tak postupne vytratili motýle, ktoré tu nemali vytvorené vhodné podmienky na život,“ uviedol Tomek.

Na 11 hektároch bude zelená plocha pre živočíchy

Hovorca Tomek dodal, že vďaka aktivite mesta Prešov sa do tejto lokality na Sekčove môžu vrátiť nové druhy hmyzu vrátane motýľov a čmeliakov, ktoré sú prirodzenými opeľovačmi kvetov. Mesto Prešov tieto lúky označilo tabuľami s informáciou, že ide o plochy ktoré sa nekosia a tento rok sa tam plánujú vysádzať nové stromy.

Foto: Prešov.sk