Nadácia PSK doteraz finančne podporila 250 rodín

0
392

(pv) – Nadácia PSK pre podporu rodiny oslávila druhé výročie svojho fungovania. Za uplynulé dva roky finančne podporila 250 núdznych rodín z Prešovského kraja, medzi ktoré prerozdelila vyše 151-tisíc eur.

Išlo o finančné prostriedky z rozpočtu PSK a dary zo súkromných a verejných zdrojov. Najčastejšie boli financie určené na rehabilitačné pobyty pre deti, zabezpečenie základných životných potrieb, podporu štúdia pre deti a na rekonštrukcie bytov a rodinných domov. Nadácia však pomáhala aj formou nefinančných darov.

„V Prešovskom kraji je mnoho rodín, ktoré sa ocitli v núdzi, navyše súčasná nepriaznivá situácia spôsobená pandémiou koronavírusu vo viacerých prípadoch ich životnú úroveň ešte zhoršila. Preto som rád, že prostredníctvom nadácie môžeme už dva roky pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú. A tak aspoň čiastočne zmierniť ich náročné životné podmienky. Pomáhame im finančne, ale aj prostredníctvom materiálneho zabezpečenia či verejných zbierok. Bez podpory našich donorov a sponzorov by to ale nebolo možné, preto aj touto cestou ďakujem tým, ktorí nám neváhajú podať pomocnú ruku. Ústretovosť a spolupatričnosť sú zvlášť dnes nesmierne cenné,“ vyjadril sa v súvislosti s druhým výročím nadácie predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Nadácia v prvom roku svojej činnosti podporila 147 rodín, z toho 83 rodín z Mukačevskej 7 v Prešove, priamo zasiahnutých výbuchom plynu bytového domu. Okrem 50-tisícovej dotácie kraja vtedy tvorili pomoc aj priame vklady na účet nadácie od verejnosti. Išlo o najrýchlejšiu finančnú podporu pre obyvateľov dotknutého bytového domu.

V roku 2019 nadácia celkovo prerozdelila medzi žiadateľov o pomoc 85 900 eur. Zároveň sprostredkovala novú práčku pre viacpočetnú rodinu, poskytla potravinovú pomoc, zorganizovala zbierku školských pomôcok pre deti zo znevýhodneného prostredia a verejnú zbierku „Pridaj sa k nám a pomôž“. Zbierka prebiehala v štyroch kultúrnych organizáciách PSK a na Úrade PSK, pričom výťažok z nej predstavoval vyše 2 028 eur.

Prostredníctvom nadácie prešovskej župy sa v roku 2020 finančne pomohlo 99 rodinám v kraji. Celkovo sa im prerozdelilo 62 124 eur. „Cez nadáciu sme vlani podporili mnohé rodiny v náročnej zdravotnej a existenciálnej situácii, ale aj 29 rodín z mesta Humenné po povodniach, ktoré im na príbytkoch spôsobili nemalé škody. Pre dobrú vec sa tiež spojili zamestnanci nášho úradu, ktorí neváhali prispieť školskými pomôckami, ale aj finančne. Vďaka tomu sme mohli deťom zo sociálne slabších pomerov zabezpečiť notebooky na vzdelávanie. Sme pripravení v tomto trende pokračovať aj naďalej a pomáhať všade tam, kde je to potrebné,“ uzavrel správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman.

V aktuálnom roku rozdelila nadácia PSK medzi štyroch žiadateľov z okresov Prešov, Kežmarok a Bardejov, ktorí sa ocitli v mimoriadne závažnej situácii, spolu 3400 eur. Pomoc bola určená na náklady spojené s rekonštrukciou domu a bytu po požiari a výbuchu plynu, ale aj na rehabilitácie.

Verejnosť môže v súčasnosti nadáciu vôbec prvýkrát podporiť aj prostredníctvom poukázania 2% zo zaplatenej dane. Sú to ďalšie prostriedky, ktoré budú smerovať jednotlivcom i rodinám v núdzi.

Novinkou je tiež zriadenie Nadačného fondu nadácie, ktorý má riešiť krízové situácie v kraji, akými sú povodne a iné živelné katastrofy. Bude predstavovať flexibilnejší postup, striktne adresný vo vzťahu k prijímateľom pomoci. Nadácia plánuje do financovania novovzniknutého nadačného fondu vtiahnuť prostredníctvom memoranda aj miestne samosprávy v rámci Prešovského kraja, ktoré tak dostanú ponuku fond spolufinancovať s PSK.

Foto: PSK