Novelu VZN o rozpočte na mzdy a prevádzku škôl poslanci neschválili

0
423

(ako) – Kým školy a školské zariadenia dostali vlani viac ako 100 percent financií určených na mzdy a prevádzku, hoci výber z podielových daní bol kvôli pandémii nižší, tento rok to už tak nemá byť. Poslanci dnes na online zastupiteľstve diskutovali o predloženej novele Všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Podľa nového znenia mali tento rok dostať školy do rozpočtu 93 % určených financií a 7% má ostať v rezerve, ktorá sa má využiť na údržbu a prípadné havárie.

Predkladateľ VZN, šéf odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu vychádzal z prognózy za december 2020, ktorá určila priemernú hodnotu koeficientu na žiaka 91,47 eur na žiaka. Podiel Prešova na výnose z podielových daní štátu je vo výške 39,7 milióna eur, čo je o 3,16ˇ% menej, ako vlani. Prepočítaný podiel žiakov v meste k 1. januáru 2021 je 195 978. Výška dotácie bude teda rozdielom medzi príjmami z podielových daní a výdavkami na základe platného VZN.

Protinávrhy poslancov

V diskusii padli viaceré protinávrhy. Napríklad nezaradený poslanec František Oľha navrhol, aby školy dostali do rozpočtu 97% a len 3% by ostalo v rezerve. Odôvodnil to tým, že až 30 percent škôl v meste je súkromných a cirkevných a to znamená, že ich navštevuje každé tretie dieťa. Objekty pritom chátrajú a potrebujú mať zdroje na ich údržbu a opravy.

Renáta Fedorčíková ako predsedníčka školskej komisie oponovala, že taký návrh mal prísť v procese pripomienkového konania. Sama však predložila návrh uznesenia, ktorým žiada primátorku, aby sa v rozpočte vytvárala rezerva n základe prijatého VZN. Tento návrh prešiel.

Zuzana Bednárová, predložila návrh, aby školy dostali 95% do rozpočtu a aby mesto našlo spôsob ako garantovať rezervu na to, aby sa školy k peniazom dostali a nevytvárala by sa  skrytá diskriminácia. Za jej návrh hlasovalo 14 poslancov, 4 sa zdržali a 4 nehlasovali a teda návrh neprešiel. Poslankyňa neskôr oponovala, že toto hlasovanie bolo zrejme zmätočné, lebo viacerí kolegovia sa nemohli prihlásiť. Žiadala o opakovanie.

Slávka Čorejová zase navrhla, aby školám ponechali aspoň sumu 260 eur, ako to bolo v súčasnom VZN z dôvodu starnutia objektov. Jej návrh kolegovia väčšinou hlasov podporili.

Peter Krajňák sa zastal cirkevných škôl a pýtal sa, či mesto vie garantovať ich činnosť. Zdôraznil, že na rozdiel od súkromných škôl nevyberajú žiadne poplatky a plnia aj sociálnu funkciu. „ Čo sa týka použitia rezervy, mne chýba, že nemáme žiadny plán údržby rekonštrukcie škôl,“ podotkol Krajňák.

Igor Hodžia

Reakcie šéfa odboru

Igor Hodžia pripustil, že niektoré školy sú v zlom technickom stave, ale mesto môže z rezervy ročne vynaložiť na opravy okolo 40-tisíc eur, čo je málo. Pripomenul tiež, že do opráv súkromných a cirkevných škôl môžu vstupovať len v prípade, že ide o mestské objekty a školy sú v nich v podnájme. Do cudzieho majetku nemôžu investovať.

„Nič nemôžeme garantovať, lebo reálne nepoznáme výdavky súkromných a cirkevných škôl. Vyzvali sme ich, aby nám reálne výdavky  predložili, ale zareagovali len tri súkromné školy, ani jedna cirkevná,“ vysvetlil Igor Hodžia v súvislosti s garanciou rovnomerného financovania opráv a údržby jednotlivých zariadení.

Hlasovanie

Záverečné o hlasovanie o novele VZN ako celku aj so zapracovanými zmenami bolo po dlhej prekvapujúce. Potrebná bola trojpätinová väčšina hlasov poslancov. VZN podporilo len 9, 1 bol proti, 14 sa zdržali a 5 nehlasovali. VZN teda neprijali.

Nevysvetlenou otázkou zatiaľ ostalo, čo teraz platí. VZN z roku 2019 alebo sa k prerokovaniu novely ešte vrátia?

Foto: VAFEC creative production