O novom kontrolórovi mesta rozhodlo až žrebovanie

0
643

(ako) – Prešovskí mestskí poslanci dnes volili hlavného kontrolóra mesta Prešov tajným hlasovaním. Pôvodne mali vyberať spomedzi 10 kandidátov, ale traja sa ešte pred zasadnutím zastupiteľstva kandidatúry vzdali, hoci splnili podmienky. Hlasovanie vôbec nebolo jednoznačné. Nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov získal víťaz až v druhom kole.

Všetkých 7 kandidátov malo 5-minútový časový limit na to, aby sa poslancom verejne predstavili a presvedčili ich, že na pozíciu hlavného kontrolóra majú nielen kvalifikačné, ale aj ľudské predpoklady a že vedia, čo sa od nich vo funkcii očakáva.

Rudolf Dupkala svoj čas využil na to, že sa kandidatúry vzdal. „Hlavný kontrolór má hľadať pravdu a ja to už 11 rokov robím. Chápem, že niektorým sa nepozdáva môj štýl práce. Sťahujem kandidatúru, aby ma nehodnotili ľudia, ktorí nehľadajú pravdu,“ povedal poslanec Dupkala. Zdôraznil, že  stále platí prezumpcia neviny a obvinený, neznamená vinný. Narážal tak na obvinenie z korupcie, ktoré sa stále vyšetruje. Po jeho vyhlásení ostalo v hre 6 kandidátov na hlavného kontrolóra.

 

Počas prezentácie najpresvedčivejšie pôsobili Alexander Ernst, ktorý už bol hlavným kontrolórom mesta v rokoch 2013-2019 a jeho prácu verejnosť pozná. Tiež Mária Holíková, ktorá pracuje už 33 rokov vo verejnom sektore a preukázala, že prišla ponúknuť skúsenosti, vedomosti, znalosť zákonov a nestrannosť. Svetlana Pavlovičová, ktorá v súčasnosti pracuje pre ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny ako regionálny metodik upozornila na svoje 15-ročné skúsenosti v samospráve a skúsenosti, keď vykonávala vládne audity pri implementácii projektov. Zdôraznila, že vo financiách sa vyzná a výsledky kontroly sú vždy tímovou prácou, čo zaručuje objektívnosť.

Spomedzi poslancov padli len dve otázky. Lukáš Anderko chcel od všetkých kandidátov odpoveď na otázku, aká je ich garancia nestrannosti. Štefániu Andraščíkovú zaujímalo, či kandidáti Róbert Baran a Zdenko Valášek sú členmi nejakej politickej strany. Obaja odpovedali, že nie.

V prvom kole viedla Svetlana Pavlovičová

Najviac hlasov v prvom kole hlasovania dostala Svetlana Pavlovičová (13), na druhom mieste bol Alexander Ernst (7) a na treťom Róbert Baran (5). Napodiv, Mária Holíková nezískala ani jeden hlas.

Remíza v druhom kole

Keďže ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, primátorka Andrea Turčanová vyhlásila druhé kolo hlasovania. Poslanci odovzdali 28 hlasov, z nich boli dva neplatné. Obaja kandidáti získali rovnaký počet hlasov a to 13. Rozhodnúť musel žreb.

Novým hlavným kontrolórom mesta Prešov je Alexander Ernst.

Konečný víťaz

Žrebovanie viedla predsedníčka volebnej komisie, poslankyňa Zuzana Bednárová, žrebovacím kolesom krútil Ľudovít Malaga. Napokon Z. Bednárová vytiahla rozhodujúci hlasovací lístok s menom Alexandra Ernsta. Primátorka Andrea Turčanová vyhlásila, že mestské zastupiteľstvo zvolilo na nasledujúcich 6 rokov do pozície hlavného kontrolóra mesta Alexandra Ernsta.

 

Foto zdroj: VAFEC creative production