Od 1.9.2020 budú spustené semafory na križovatke Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná. Na pôvodné trasy sa vrátia aj linky MHD

0
434

Zmodernizované semafory na križovatke ulíc Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná budú v prevádzke od 1. septembra. S prvým školským mesiacom sa vrátia na svoje pôvodné trasy aj linky MHD č. 29, 32 a 32A. 

Od 1. septembra 2020 bude sprevádzkovaná zmodernizovaná cestná dopravná signalizácia na križovatke ulíc Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná, aj novovybudovaná cestná dopravná signalizácia pre chodcov na Hviezdoslavovej ulici a tiež cestná dopravná signalizácia pre chodcov na Okružnej ulici. Signálny plán cestnej dopravnej signalizácie na križovatke ulíc Okružná a Požiarnická sa vráti do svojho pôvodného režimu. Od rovnakého dátumu začnú premávať po uliciach Štefánikova a Hviezdoslavova aj linky MHD. Na svoje pôvodné trasy sa tak vrátia linky č. 29, 32 a 32A.

Chodníky na Štefánikovej a Hviezdoslavovej ulici sú už otvorené, na ulici Biskupa Gojdiča je dočasne vytvorený koridor pre peších, ktorý im umožňuje prístup do Hotela Bélier a jeho reštaurácie, a tiež prístup do budovy Gréckokatolíckej teologickej fakulty. Tento koridor však nie je otvorený v neskorých večerných a nočných hodinách a počas realizácie pokládky dlažby.

Mesto Prešov zároveň informuje, že od ukončenia uzávierky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova dôjde k zjednosmerneniu ulice Janka Borodáča v smere od Pavlovičovho námestia na Štefánikovu ulicu. Touto zmenou organizácie dopravy sa zrealizuje zokruhovanie cestnej premávky po uliciach Hviezdoslavova, Janka Borodáča a Štefánikova a vytvoria sa aj parkovacie miesta na jednosmerných častiach Hviezdoslavovej ulice a ulice Janka Borodáča. Uľahčí sa tak parkovanie obyvateľom tejto lokality, ale aj klientom Finančnej správy a vodičom, ktorí privážajú a odvážajú deti navštevujúce Evanjelickú spojenú školu Prešov.

Uzávierka ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča sa predlžuje najneskôr do 31.8.2020 pre kolaudačné konanie cestnej komunikácie, spevnených plôch, svetelnej križovatky a verejného osvetlenia (v zmysle stavebného povolenia pre stavbu OC Forum a príslušných lehôt).

 

Zdroj: len
ilustračné foto: križovatka Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná dňa 30.6.2020