Od januára 2021 sa bude platiť parkovné aj v širšom centre mesta

0
875

(pv) – Mesto Prešov pokračuje v prípravách na zavedenie nového systému parkovania, ktorý vstúpi do platnosti od januára 2021. K spoplatneným parkovacím miestam na uliciach v súčasnej centrálnej mestskej pribudnú aj ďalšie regulované parkovacie plochy.

V súčasnosti je regulácia statickej dopravy zavedená iba v centre Prešova. Už čoskoro sa okruh ulíc s regulovanými parkovacími miestami rozšíri, pričom benefity tejto zmeny pocítia predovšetkým rezidenti, teda Prešovčania, ktorí tu majú trvalý pobyt.

Od 1.1.2021 sa centrálna mestská zóna zmení na Zónu č. 1 a pribudne k nej aj novoregulovaná Zóna č. 2.v ktorých bude k dispozícii spolu 1127 parkovacích miest. Časť z nich bude vyhradená pre rezidentov, ktorí si môžu požiadať o vydanie novej parkovacej karty už od decembra priamo na mestskom úrade.

Ohraničenie zón

Novozavedené parkovacie Zóny č. 1 a č. 2 budú ohraničené zvislými dopravnými značkami, ktoré budú umiestnené na začiatku aj na konci ulíc v každej zóne.

„Našim cieľom je v prvom rade vytvoriť prehľadný a účinný systém parkovania, ktorý doteraz v našom meste chýbal. Okrem toho chceme obmedziť cezpoľných vodičov, ktorí opakovane využívajú parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny a zaberajú tak miesto domácim obyvateľom, čiže rezidentom. Do Zóny č. 1 a 2 sme preto zahrnuli aj niektoré lokality, kde sme predtým poplatky za parkovné nevyberali,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zóna č. 1 je ohraničená hranou obrubníka na juhovýchodnej strane cesty I/18 na Levočskej ulici medzi ulicami Vajanského a Reimscheidská, osou miestnej komunikácie na uliciach Reimscheidská a Okružná, hranou obrubníka na juhovýchodnej strane miestnej komunikácie na uliciach Štefánikova a Grešova a osou miestnej komunikácie na ulici Vajanského. K regulovaným parkovacím miestam pribudne aj niekoľko ďalších, ktoré doteraz spoplatnené neboli. Pôjde o vnútroblok Grešova – Vajanského a časť ulíc Baštová a Okružná.

Zóna č. 2 je ohraničená osou miestnej komunikácie na Vajanského ulici, hranou obrubníka na juhovýchodnej strane cesty I/18 na Levočskej ulici, hranou obrubníka na juhozápadnej strane cesty III/ 3450 na Šafárikovej ulici, osou cesty III/ 3450 na Hollého ulici, pričom do zóny č. 2 patrí aj miestna komunikácia v areáli FNsP na Hollého ulici, vrátane parkoviska pri Amfiteátri.

Foto: presov.sk