Odstraňujú náletové dreviny pri Toryse a Sekčove

0
262
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

(ako) – V týchto dňoch začal správca vodných tokov vykonávať údržbu  pri riekach Torysa a Sekčov. Obyvatelia mesta dlhodobo upozorňovali na to, že popri tokoch je množstvo náletových drevín, ktoré môžu v prípade povodní znova ohroziť mesto.

Napokon, z minulosti už máme dosť negatívnych skúseností, keď prietokové kapacity riek neboli zabezpečené, hoci to správcovi ukladá zákon. Jarné a letné búrky potom spôsobili záplavy, ktoré poškodili mestský aj súkromný majetok. To, čo sa zničilo v jedinom okamihu sa potom roky a so značnými nákladmi muselo opravovať. Prax potvrdila, že prevencia je jednoznačne lepšia.

„Mesto Prešov dlhodobo upozorňuje na dôležitosť realizácie protipovodňových opatrení v okolí riek Torysa a Sekčov. Som rada, že Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zareagoval na naše opakované výzvy a začal s potrebnou údržbou bezprostredného okolia oboch tokov na území mesta,“ uviedla v tej súvislosti primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, nevyhnutný výrub náletových drevín na brehoch Torysy sa aktuálne robí v úseku od mosta na Bajkalskej ulici smerom na Sídlisko II a potrvá až do konca marca.

Po skončení vegetačného obdobia, ktoré trvá od 1. apríla do 30. septembra, bude údržba brehov prešovských riek pokračovať v ďalších častiach mesta. „Celková dĺžka vyčistených úsekov na brehoch Torysy bude približne šesť kilometrov. V rámci vodného toku Sekčov ide o úsek v dĺžke viac ako dva kilometre. Okrem preventívnej ochrany pred povodňami pomôžu tieto opatrenia predchádzať aj škodám na mestskom či súkromnom majetku,“ upresnil rozsah údržby hovorca Tomek.

Pri výrube sú v maximálnej možnej miere chránené ostávajúce brehové porasty ako aj sprievodná zeleň. Odstránené náletové dreviny sú dočasne umiestňované v okolí oboch riek. V apríli a máji sa tieto dreviny budú štiepkovať, aby sa vyrúbané drevo zhodnotilo.

Foto: presov.sk

 

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín