Osemkilometrový úsek Malá Poľana – Medzilaborce je zmodernizovaný

0
554

(ako) – Frekventovaná cesta na severovýchode Slovenska, úsek Malá Poľana – Medzilaborce, je už zrekonštruovaná a odovzdaná do užívania. Ide o poslednú komunikáciu, ktorú vlani začal modernizovať Prešovský samosprávny kraj (PSK) vďaka eurofondom.

Prešovská župa na osemkilometrovom úseku, ktorý spíja Medzilaborce a Stropkov preinvestovala  z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.4,2 milióna eur.

„Otvorili sme jeden z najdlhších úsekov z tohtoročných dokončených ciest, čo ma veľmi teší, pretože ide o jednu z najvýznamnejších komunikácií, ktorá spája dva regióny – Stropkov a Medzilaborce. V Medzilaborciach máme zároveň jediné múzeum svojho druhu – Múzeum moderného umenia A. Warhola, takže zmodernizovaná cesta poslúži nielen pre miestnych, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu. A to môže viesť k tvorbe nových pracovných miest. Ak však chceme hovoriť o pracovných miestach, nesmieme zabúdať, že dôležité sú aj kvalitné cesty,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že zrekonštruovaný úsek prechádza obcami Malá Poľana, Rokytovce a Krásny Brod.

Náročná rekonštrukcia piatich mostov

V rámci modernizácie úseku sa upravila vozovka aj s podložím a odvodnením, vybudovali sa železobetónové kotevné prahy v celkovej dĺžke 200 metrov, došlo k spevneniu svahov kamenným prísypom a dosypaním nespevnených krajníc štrkodrvinou.

„Opravovali sme päť mostných objektov, z toho tri boli jednopoľové, jeden klenbový most. Veľmi náročná bola rekonštrukcia mosta v obci Krásny Brod. Tento štvorpoľový most premosťujúci rieku Laborec a jednokoľajnú železničnú trať Humenné – Medzilaborce má dĺžku vyše 90 metrov a výšku takmer 15 metrov. V rámci opráv bol vymenený celý mostný zvršok až po nosnú vodorovnú prefabrikovanú konštrukciu. Došlo aj k výmene ložiskových plechov, k vytvoreniu nových prechodových oblastí pred a za mostom a v rámci spodnej stavby k zosilneniu pilierov,“ konkretizoval stavebné práce riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Súčasťou modernizácie bola tiež sanácia jedenástich jestvujúcich priepustov a vybudovanie dvoch nových priepustov. Zároveň sa odstránili nevyhovujúce bezpečnostné zariadenia, osadili nové oceľové zvodidlá a zábradlia, taktiež sa zrealizovalo vodorovné dopravné značenie. Rekonštrukcia dopravnej tepny Medzilaborce – Malá Poľana bol v poradí piatym, posledným ukončeným úsekom v rámci projektu Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK, ktorého celkový objem predstavuje takmer 18 miliónov eur.

V roku 2020 opravili vyše 40 km ciest a 12 mostov

Modernizáciou prešlo celkovo takmer 40,5 kilometra ciest vrátane dvanástich mostov a vyše dvadsiatich priepustov a odvodňovacích priekop. Vďaka projektu sa zrekonštruovalo osem percent všetkých ciest II. triedy v kraji, ktorých je spolu 522 kilometrov. Do užívania boli túto jeseň odovzdané úseky Janovce-Kľušov, Prešov – Klenov, Kapušany, Kapušany – Raslavice a Poprad – Starý Smokovec.

Foto: PSK