Otvorený list ministrovi dopravy a výstavby SR Andrejovi Doležalovi

0
311
Výstavba rýchlostnej cesty R4 pri Prešove. / Zdroj foto: pk
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

Občianske združenie Náš Prešov je apolitickým združením, ktorého cieľom je pomáhať rozvoju mesta a kraja, a preto sme s veľkým znepokojením a rozhorčením prijali vaše vyjadrenie, pán minister, ktorým ste sa snažili do tak odbornej témy a pre obyvateľov mesta Prešov a celého Prešovského kraja  existenčnej vsunúť politiku. Odmietame politické hry s témou výstavby rýchlostnej cesty R4 v Prešovskom kraji a aby sa diskusia o tom, ako urýchliť a dobudovať túto cestu zvrtla na mediálne odkazy typu predvolebnej kampane.

Všetci v OZ Náš Prešov sa radi tak ako s pánom predsedom Prešovského samosprávneho kraja i primátorkou mesta Prešov stretneme aj s Vami, pán minister, a budeme hľadať cestu ako pomôcť tomu, aby sa začala výstavba celej R4 a predovšetkým čím skôr sa aj dokončila.

Rovnako sme preto prijali s potešením nielen podpis pod petíciu pána predsedu Prešovského samosprávneho kraja i primátorky mesta Prešov, ale aj váš záujem ako ministra dopravy a výstavby podpísať túto petíciu a vaše vyjadrenie, že je pre ministerstvo prioritou. Preto nás veľmi sklamalo nielen to, že Váš podpis pod petíciou stále chýba, ale najmä vyhlásenie, ktorým sa snažíte naše aktivity mediálne zahrať na politické tričko volieb a tým nabádate k pocitu, že kompletná R4 nie je v bytostnom záujme Vás i celej vlády a politika je vhodný prostriedok ako oprávnenej požiadavke obyvateľov Prešovského kraja nevyhovieť.

Je nám úplne jedno, kto všetko pomôže čo najskoršiemu dobudovaniu celej R4, kto bude strihať pásky, kto sa bude  tým mediálne prezentovať. Nám, ako obyvateľom Prešovského kraja, nezáleží na politickom tričku, ale na výsledku, ktorý pomôže kvalite života, ale aj bezpečnosti života ľudí v našom kraji, ktorí konečne pocítia, že východ nie je dôležitý naozaj len pred voľbami, ale aj po nich.

Preto ako členovia OZ Náš Prešov Vás vyzývame, pán minister, na osobné stretnutie u nás, v Prešovskom kraji a  radi ponúkneme návrhy a budeme o nich vecne diskutovať. Ak na konci dňa z toho bude jasný plán  vybudovania R4, tak rovnako ako sme boli vďační pánovi predsedovi Prešovského samosprávneho kraja i primátorke mesta Prešov za podporu našich aktivít a petície, rovnako verejne poďakujeme za dobudovanie a jej spustenie aj Vám, pán minister, či ktorémukoľvek členovi vlády, poslancovi NR SR za akúkoľvek politickú stranu.

Chceme pripomenúť, že potrebu dobudovania R4 podporilo aj celé zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja bez ohľadu na ich politickú či nepolitickú príslušnosť. To nám dáva signál, že všetci chceme to isté, a preto ešte raz odmietame politizáciu tejto témy, ale radšej spoločné hľadajme cesty k neodsúvaniu výstavby, ale naopak k urýchleniu procesov a začatiu budovania celej R4 a predovšetkým, čo jej najrýchlejšieho dokončenie.

Pre nás je dôležitý Šariš a Zemplín a nie politické tričko. Každému, kto rád odhodí politické tričko a uprednostní záujem o  Prešovský kraj a R4, sme otvorení na diskusiu, ale sme proti aktivitám, ktoré výstavbu rýchlostnej cesty R4 spochybňujú a vnášajú do problému politický rozmer.

Občianske združenie Náš Prešov
René Polačok – predseda OZ
Ján Benko – člen OZ
Ján Fecko – člen OZ
Jozef Bednár – člen OZ

 

 

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín