Petícia nepomohla, covid oddelenie je naďalej na geriatrii

0
686

(ako) – Dialyzovaní pacienti kritizovali rozhodnutie vedenia prešovskej fakultnej nemocnice umiestniť covid pacientov do pavilónu geriatrie. Rozhodli sa protestovať petíciou, ktorú podpísalo 66 ľudí. Adresovali ju vedeniu nemocnice, rezortnému ministerstvu aj predsedovi vlády SR.

„Vážený pán riaditeľ FNsP Prešov, my dialyzovaní pacienti dialyzačného strediska LOGMAN a. s. v Prešove týmto vyjadrujeme nesúhlas s vytvorením COVID oddelenia v budove geriatrie. Nakoľko sme väčšinou staršieho veku, cítime sa byť ohrození možnosťou nákazy Covid 19. Rozhodnutie umiestniť Covid 19 oddelenie do geriatrického pavilónu považujeme za nesprávne, ktoré ohrozuje okrem nás aj ďalších geriatrických pacientov tohto monobloku. Žiadame umiestniť Covid 19 oddelenia do inej budovy“, uvádza s v petícii.

Riaditeľ FNsP Prešov listom informoval ministerstvo zdravotníctva, že jedna z osôb, podpísaná na petícii, ktorá sa zúčastnila pracovného stretnutia vo FNsP Prešov, mu oznámila, že podávateľ petície ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, zomrela. Vyzvali preto petičiarov, aby si zvolili inú zastupujúcu osobu. Tí sa však ministerstvu už neozvali.

Podľa vedenia nemocnice je to bezpečné

Zástupcovia vedenia FNsP Prešov sa však stretli s iniciátormi petície a zástupcom dialyzačného strediska LOGMAN a. s., Prešov. Informovali ich, že na základe pokynov a usmernenia RÚVZ Prešov sa v geriatrickom pavilóne vykonali také opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých pacientov a zdravotníckeho personálu a to tak, aby sa nekrížili trasy pre COVID-19 pacientov a ostatných pacientov. Pacienti na ochorenie COVID-19 majú vyčlenené a zabezpečené samostatné vstupy, schodisko a výťah.

„Petícii  nemohlo byť z vecnej príslušnosti zo strany MZ SR vyhovené, nakoľko zodpovednosť za zriadenie COVID-19 oddelenia vo FNsP Prešov je plne v kompetencii vedenia FNsP Prešov, ktoré je zodpovedné za zabezpečenie takých opatrení, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých pacientov a zdravotníckeho personálu,“ uvádza sa v stanovisku Ministerstva zdravotníctva SR.

Mimochodom, celý proces skúmania petície až po vydanie stanoviska trval takmer tri mesiace.

Foto: fnsppresov.sk