Platobný rozkaz na úhradu záväzkov voči firme Matijka mesto neprevzalo načas

0
569

(ako) – Mesto Prešov vyplatilo spoločnosti Matijka s. r. o. za vykonané záchranné práce po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici sumu len do výšky stanovenej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zvyšnú vyfakturovanú čiastku radnica považuje za nedôvodnú.

„Dňa 11. 8. 2020 bola na Mestský úrad v Prešove elektronickou poštou doručená zásielka z Okresného súdu Banská Bystrica, ktorá obsahovala platobný rozkaz v právnej veci žalobcu – firmy Matijka s. r. o., proti Mestu Prešov, o zaplatenie sumy 768 481, 98 eur,“ informoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek. Ten však súd už nemusí akceptovať, keďže bol podaný oneskorene. Jedinou šancou je argument, že druhú faktúru predložil konateľ spoločnosti Matijka mestu až 9.9.2020 a tá ju nestihla dať preskúmať Okresnému úradu v Prešove. Úhradu druhej faktúry mesto naďalej považuje za neodôvodnenú. Peter Matijka zase argumentuje, že znalecký posudok zo Žiliny neakceptuje práce, ktoré boli vykonané na skládke v Hanušovciach nad Topľou.

Trom úradníkom dali výpoveď

„Kompetentní zamestnanci Mestského úradu v Prešove svojou nečinnosťou zavinili, že odpor na súd mesto Prešov nestihlo podať v zákonom stanovenej lehote. Radnica podala odpor proti platobnému rozkazu ihneď po zistení tejto skutočnosti,“ vysvetlil hovorca Vladimír Tomek. Ako ďalej dodal, v dôsledku týchto skutočností sa vedenie radnice rozhodlo okamžite ukončiť pracovný pomer s tromi zamestnancami z dôvodu vážneho porušenia pracovnej disciplíny. Ide o šéfku finančného odboru a správy mestského majetku, jej sekretárku a jednu referentku.

 

Foto: JK