Počas koronakrízy pribudlo v kraji 5 640 nezamestnaných

0
496
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

(ako) – Geoportál Prešovského samosprávneho kraja ponúka verejnosti aj údaje o trhu práce. GeoPresovRegion podľa aktuálne dostupných štatistík sa na webe zobrazuje aj nárast nezamestnaných v kraji v čase koronavírusu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú dostupné aj na geoportáli.

Najviac uchádzačov o zamestnanie pribudlo medzi mesiacmi marec až apríl. „V  čase koronakrízy je tento nástroj veľmi užitočný pre jednotlivé samosprávy vrátane Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka kvalitným priestorovým informáciám sme schopní adresne reagovať a nastavovať politiky v prospech obyvateľov najviac zasiahnutých krízou,“ informoval  Marek Hudák z Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia PSK, ktorý spracováva údaje pre geoportál. Portál vznikol ako iniciatíva Európskej komisie a Svetovej Banky „Catching-up regions“.

Najviac nezamestnaných pribudlo v okrese Kežmarok

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pred niekoľkými dňami zverejnilo štatistiky nezamestnanosti za apríl 2020. Z týchto údajov, ktoré prúdia do geoportálu, vyplýva, že medzi mesiacmi marec – apríl pribudlo najviac uchádzačov o zamestnanie práve na území Prešovského kraja (+ 5 640), čo sa pretavilo v náraste miery evidovanej nezamestnanosti na úroveň 10,37 %. Slovenský priemer je pritom 6,57 %.

V apríli 2020 bola najvyššia miera nezamestnanosti  v okresoch Kežmarok (18,32 %), Vranov nad Topľou (14,35 %) a Sabinov (13,69 %), pričom medzi mesiacmi marec – apríl 2020 došlo k nárastu miery evidovanej nezamestnanosti vo všetkým okresoch. K dramatickému nárastu došlo v okrese Kežmarok (+ 3,28 %), najnižší nárast zaznamenal naopak okres Stropkov (+ 1,2 %).

Medzi mestami dominuje Prešov

Prostredníctvom geoportálu je možné získavať priestorové informácie o vybraných ukazovateľoch trhu práce až na úroveň obcí. Jedným z týchto ukazovateľov je stav uchádzačov o zamestnanie, prostredníctvom ktorého je možné odvodiť medzimesačný prírastok. Čo sa týka miest, medzi mesiacmi marec – apríl 2020 došlo k najvýraznejšiemu nárastu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v najväčšom meste Prešov (+ 587), nasleduje Poprad (+ 385) a Bardejov (+ 262). Z obcí došlo k najväčšiemu nárastu v Lendaku (+ 88, okr. Kežmarok), Jarovniciach (+ 49, okr. Sabinov) a Zborove (+48, okr. Bardejov).

Foto: geopresovregion.sk

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín