Pomáhame seniorom registrovať sa na očkovanie

0
370
Foto zdroj: Marek Velček

Využívať počítač bolo a stále je pre mnohých seniorov problém. Naplno sa to ukázalo v súčasnosti, keď sa seniori majú elektronicky prihlasovať na očkovanie proti covid-19. Podľa štúdie Inštitútu pre verejné otázky Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020, 62 % občanov vo veku 65 a viac rokov internet vôbec nepoužíva. Podobne je to aj z hľadiska digitálnej zručnosti: 63 % obyvateľov Slovenska nad 65 rokov nemá osvojené digitálne zručnosti.

Keď sme v apríli 2019 spúšťali  projekt Striebro spoločnosti a studňa múdrosti, vedeli sme, že je ešte veľká skupina seniorov, ktorej sa dotýka diskriminácia pri zavádzaní elektronizácie verejnej správy.  Nejako sme opomenuli, že žijú medzi nami občania, ktorí vo svojom profesionálnom  aktívnom živote počítače a zodpovedajúce zručnosti nepotrebovali. Dnes sú zaskočení, pretože komunikácia s okolím prešla do online prostredia. Preto sme začali seniorom poskytovať informácie, osvetu a poradenstvo pri ovládaní elektronických komunikačných prostriedkov. To sme ani netušili, aká dôležitá bude naša pomoc v každodennom živote po vypuknutí pandémie od marca 2020, keď sa služby presunuli do online priestoru. Napríklad služby v bankách, na pošte, sociálnej poisťovni, v štátnej správe miesta, v zdravotníctve a podobne sú založené na komunikácii prostredníctvom internetu. Ak sa dnes seniori chcú dať zaočkovať, mali by sa prihlásiť elektronicky. Skutočnosť je ale taká, že nie každý to vie. Ministerstvo zdravotníctva síce poskytlo aj možnosť telefonického objednania, ale k dispozícii je len jedna linka, ktorá bola dovtedy určená pre všetkých občanom, ktorí mali problém s registráciou. Hneď v prvý deň zverejnenia tejto služby pre seniorov bola linka preťažená,“ hovorí Ing. Iveta Stromková, generálna riaditeľka Prešovskej rozvojovej agentúry.

Prešovská rozvojová agentúra sa preto zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pomôcť seniorom a seniorkám pri ich registrácii na očkovanie. Ako približuje generálna riaditeľka, „seniori môžu osobne prísť do našej E-poradne, kde im pomôžeme zaregistrovať sa, alebo sa môžu s nami spojiť aj telefonicky. Seniori a seniorky nás nájdu na prízemí v Odborovom dome kultúry na Námestí mieru 1, číslo dverí 14. Sme k dispozícii vždy od pondelka do štvrtka v čase od 10-tej do 15-tej hodiny. Pre seniorov sme zriadili nich pracovný kútik, kde im umožňujeme bezplatne využívať  počítač s pripojením na internet.“ Prešovská rozvojová agentúra požiadala o spoluprácu aj mesto Prešov, aby prostredníctvom zamestnancov denných stacionárov a denných centier informovali svojich seniorov o tejto pomoci pri registrácii na očkovanie.Naši odborní pracovníci môžu v prípade záujmu prísť za seniormi aj priamo do centra, aby im poradili a pomohli s registráciou. Záujemcovia môžu napísať požiadavku na info@prerag.sk, prípadne viac informácii nájdu aj na našej webovej stránke www.prerag.sk,“ uzavrela Iveta Stromková.

Iveta Stromková

 

„Tento projekt Striebro spoločnosti a studňa múdrosti je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“