Posledný prázdninový týždeň môžu deti tráviť v Letnej škole

0
283

(ako) – Cieľom Letných škôl je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré mohli vzniknúť alebo sa prehĺbiť v dôsledku prerušeného vyučovania v školách. Poskytujú tiež  možnosť adaptácie žiakov na začiatku nového školského roka  nielen po vzdelávacej, ale aj po socializačnej a výchovnej stránke. Je to aj pomoc pre rodičov, ktorí sú zamestnaní.

Letné školy organizovalo počas leta 6 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a to ZŠ Matice slovenskej 13, ZŠ Mirka Nešpora 2, ZŠ Prostějovská 38, ZŠ Bajkalská 29, ZŠ Lesnícka 1 a ZŠ Važecká 11.

Pestré aktivity v ZŠ Mirka Nešpora

Na viacerých sa už letné školy skončili, ale posledný prázdninový týždeň ju organizuje napríklad v ZŠ Mirka Nešpora s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hodiny. Organizátori pripravili pre deti rôzne aktivity podľa veku a potrieb žiakov. V priebehu jedného dňa sa budú striedať aktivity zo všetkých vzdelávacích oblastí, ráno a popoludnie bude venované najmä jazykovým, matematickým, pohybovým a umeleckým aktivitám. Miestom realizácie aktivít bude interiér a exteriér školy, ZOO Košice, Lanové centrum Prešov, Hasičská stanica Prešov a Ekopark Prešov.

 Hudba aj šport

Letná škola v ZŠ Lesnícka 1 pokračuje aj tento týždeň od 8. do 12. hodiny. Jeden turnus už majú za sebou. Túto letnú školu organizujú v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Štátnymi lesmi SR, Štátnou ochranou prírody – regionálne centrum, ZUŠ Kapušany pri ZŠ a MŠ Kapušany. Žiaci budú počas Letnej školy prehlbovať a upevňovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté pred prerušením vyučovania v školách a zároveň sa bude u nich podporovať ich opätovná adaptácia na školské prostredie. Aktivity Letnej školy sa budú realizovať aj metódami arteterapie, muzikoterapie, metódami rozvíjania čiastkových funkcií, hudobnými činnosťami a športovými aktivitami.

Kreatívna škola umenia

Do kreatívnej letnej školy pozýva žiakov aj ZUŠ – výtvarný odbor na Októbrovej č. 32 a Čapajevovej č. 5 v Prešove. Od 24. do 28.8.2020 môžu deti v ateliéroch kresliť, maľovať, tvoriť a kreatívne využiť voľný čas.

 

Ilustračné foto: presov.sk