Pozývame návštevníkov na deň svätého Floriána – patróna hasičov

0
254

Viete aký sviatok oslavujeme 4. mája? Deň svätého Floriána – patróna hasičov. Pri tejto príležitosti Krajské múzeum v Prešove rado oboznámi svojich návštevníkov nielen s týmto významným svätcom, ale aj s našou reinštalovanou expozíciou Z histórie hasičstva na Slovensku, ktorej veľkoleposť prisľubuje svojim návštevníkom určite príjemný zážitok. A pre umocnenie vášho príjemného zážitku vám vstup do hasičskej expozície ponúkame ZDARMA (všetko za prísnych hygienických opatrení).

Svätý Florián je jedným z najznámejších svätcov, ktorého kult sa rozšíril koncom 8. storočia. Spočiatku bol uctievaný ako ochranca pred povodňami, keďže vo vode našiel mučenícku smrť. Rola ochrancu pred požiarom sa mu začala prisudzovať až koncom XV. storočia.

Stal sa nielen patrónom pred nebezpečenstvom ohňa a vody, ale tiež ochrancom pred suchom, búrkou a neúrodou. Jeho smrť vo vode počas krutého prenasledovania kresťanov 4. mája 304 za cisára Diokleciána bola jedným z podnetov, že si ho hasiči vo väčšine stredoeurópskych krajín vybrali za svojho ochrancu.

Za patróna si ho vybrali aj ďalšie remeselnícke cechy, ktorých činnosť súvisela s ohňom – kováči, pekári, kominári, pivovarníci, debnári, hrnčiari či mydlári. Je svätcom Bavorov, Rakúšanov, Čechov i Maďarov, patrónom miest Bologna i Krakov. Existuje veľký počet kostolov, ktoré sú mu zasvätené.

Na počesť sv. Floriána sa slúžia slávnostné omše, sú skladané pútnické i svetské piesne. Populárna modlitbička k tomuto ochrancovi-patrónovi znie: „Milý svätý Florián, iné zapáľ, náš dom chráň!“

Jeho kaplnky a sochy sa nachádzajú na území celého Slovenska.

Objavuje sa aj v ľudovej pranostike: Ak na sv. Floriána bude pršať, krajina bude počas nasledujúceho roka uchránená pred ničivými požiarmi. Ak je na deň sv. Floriána silný vietor, bude v tomto roku veľa ohňov. Sv. Florián si môže ešte nasadiť snehový klobúk.

O tomto významnom svätcovi, ale aj o našej hasičskej expozícii sa môžete dozvedieť veľa zaujímavých informácií priamo v našom múzeu. Poďte sa presvedčiť, tešíme sa na Vás!

Igor Lazorík
Foto: KMPO