Pre ochorenie COVID-19 sú v Prešove zatvorené už tri školy

0
427
Ilustračné foto: pixabay

Ochorenie COVID-19 bolo potvrdené medzi pedagógmi a žiakmi už na niekoľkých prešovských základných školách. Niektoré z nich sú kompletne zatvorené a vyučovanie dočasne prebieha dištančnou formou – online.

K základnej škole Šrobárova, ktorá je uzavretá už od 9. októbra 2020 postupne pribúdajú aj ďalšie školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove boli zatvorené aj ZŠ Šmeralova a ZŠ Sibírska. Na oboch školách momentálne prebieha vyučovací proces dištančne, teda online formou. Žiaci sa do svojich tried nevrátia minimálne do 23.10.2020. Čiastočne zostáva zatvorená aj ZŠ Mirka Nešpora, na ktorej prebieha vyučovanie iba pre žiakov prvého stupňa. Ostatní žiaci sa budú minimálne do konca týždňa učiť na diaľku z domu.

Dôvod uzavretia škôl je vo všetkých prípadoch rovnaký. U niektorých pedagógov alebo žiakov testy potvrdili ochorenie COVID-19. Riaditelia teraz potrebujú zistiť či sa šírenie ochorenia na ich školách podarilo zastaviť. 20.10.2020 preto podstúpili testy všetci pedagógovia a žiaci 9. ročníka zo ZŠ Šrobárova. V piatok 23.10.2020 budú otestovaní aj všetci učitelia zo ZŠ Šmeralova a na testy čakajú aj ich kolegovia zo ZŠ Sibírska.

Od 21.10.2020 bude zatvorená aj jedna trieda deviateho ročníka na ZŠ Prostějovská.