Prečo si mesto objednáva drahé služby aj keď nemusí?

0
1110
Poslanec František Oľha žiada o vysvetlenie.

(ako) – Celoplošné testovanie na Covid-19 naložilo na plecia samospráv množstvo povinností. Jednou z úloh bola aj výroba a distribúcia informačných letákov pre obyvateľov. Platilo to aj pre Prešov. Mali informovať okolo 77-tisíc obyvateľov mesta. Za túto službu, teda za výrobu a doručenie letákov do schránok ľudí má mesto zaplatiť 3 125 eur. Taká je hodnota prijatej zákazy. Otázkou je, či sú to dobre vynaložené peniaze v týchto krízových časoch. Alebo je to o tom, že výdavky zaplatí štát? V každom prípade, stále sú to verejné zdroje.

Mimochodom, mesto potrebovalo vytlačiť letáky a informovať obyvateľov mesta o prijatých opatreniach aj v prvej vlne pandémie. Vtedy sa viceprimátor Vladimír Feľbaba dohodol s istou prešovskou firmou, že letáky vytlačia expresne a zadarmo. Stalo sa a z mestskej kasy sa zaplatilo len 1 600 eur za distribúciu letákov, ktorú vykonala istá súkromná spoločnosť. Bolo to totiž v čase, keď Slovenská pošta a. s. odmietla preberať a doručovať takýto typ zásielok. Celková suma za tlač a distribúciu bola teda 1 600 eur.

Pred celoplošným testovaním však Slovenská pošta riadne fungovala a mesto má s ňou naviac zmluvu na doručovanie letákov za zvýhodnených podmienok. Ponuka tej istej tlačiarne na tlač zdarma stále platila. Radnica však nevyužila ani jednu možnosť. Tlač zadala inej spoločnosti a distribúciu súkromníkovi. Tak sa stalo, že služba bude v konečnom dôsledku stáť 3 125 eur.

Ako sa hospodári s verejnými zdrojmi?

Neostalo to však bez odozvy. Predseda poslaneckého klubu Nezávislí kandidáti, Spolu-občianska demokracia a Šanca František Oľha zaslal včera prednostovi radnice Stanislavovi Križalkovičovi žiadosť o vysvetlenie. „Žiadam MsÚ o zverejnenie spôsobu akým bola určená cena zákazky vo výške 3125 €, keďže bežná cena za tlač týchto letákov je v rozsahu 828 až 900 € s DPH a bežná cena distribúcie je od 1200 do 1600 € s DPH. Cenové ponuky na tlač viem doložiť od viacerých polygrafických spoločností z regiónu Prešova a Košíc.,“ uviedol v žiadosti Oľha, ktorý je zároveň aj štatutárom spoločnosti, ktorá ponúkla tlač letákov zdarma.

Zároveň ako občan požiadal mesto o sprístupnenie informácií o tom, kto a akým spôsobom zabezpečil výber dodávateľa na tlač a distribúciu letákov so zoznamom odberných miest. Tiež sprístupniť ponuky a názvy firiem, ktoré boli oslovené. „Žiadam sprístupniť komunikáciu medzi Slovenskou poštou a mestom Prešov ohľadne distribúcie týchto letákov, nakoľko mesto Prešov má zmluvu so Slovenskou poštou a. s. na distribúciu letákov za zvýhodnených zmluvných podmienok. Žiadam sprístupniť všetku dostupnú dokumentáciu na základe ktorej bola určená hodnota zákazky,“ konkretizoval požiadavku Oľha.

 

Foto zdroj: demagog.sk