Prešov si požičia od štátu 2,2 milióna eur, zmenili rozpočet

0
558

Návrhom na prijatie vládnej finančnej výpomoci vo výške takmer 2,25 milióna eur sa dnes zaoberali mestskí poslanci. Má kompenzovať výpadok príjmov z podielových daní v dôsledku pandémie. Nejde tu o dotáciu, ale návratnú, hoci bezúročné pôžičku, ktorú bude mesto musieť splatiť za 4 roky v rovnomerných ročných splátkach. Prvú by malo uhradiť v roku 2024. Viacerí poslanci však namietali účel použitia financií.

Pôžička sa má totiž použiť len na nehospodárske činnosti vo verejnom záujme obyvateľov mesta. Znamená to, že by sa mohlo pokračovať napríklad v rekonštrukcii radnice, podporiť šport,  kultúru, sociálnu oblasť, opravy aj údržbu komunikácií a podobne. Znížila by sa tak aj nutnosť čerpania zdrojov z rezervného fondu mesta. Poslanci síce namietali, ale pôžičku nakoniec schválili a poverili primátorku Andreu Turčanovú, aby na ministerstvo financií podala žiadosť mesta Prešov.

Zmena rozpočtu alebo hra s číslami?

Úrad predložil poslancom na rokovanie návrh zmeny rozpočtu, ktorý súvisel už s touto štátnou výpomocou. Pri tomto návrhu sa už spustila lavína pripomienok. V návrhu sa totiž objavila položka 750-tisíc eur ako kompenzácia dotácie pre dopravný podnik ešte za rok 2019, 30-tisíc eur na opravy a údržbu miestnych ciest a chodníkov pri novom obchodnom centre Novum, ale aj 250-tisíc eur na odkúpenie objektu na Cemjate, 750-tisíc na vykúpenie pozemkov pre centrálny mestský park a 200-tisíc eur na pasportizáciu zelene.

Dovedna je to cez 1 milión eur a poslanci sa zamýšľali nad tým, či je to v súčasnej situácii také podstatné. „Tento návrh je len hranie sa s číslami. Akoby sme tu vytvárali nový rozpočet a nerobíme to, čo sme už raz schválili. Chcem vedieť, ako budú kompenzované výpadky v školstve vo výške jeden milión eur, keď to nechceme urobiť z tejto pôžičky. Nepotrebujeme mestský park, môžeme sa postarať o existujúcu zeleň a vytvoriť oddychové zóny za menej peňazí,“ argumentoval František Oľha. Predložil protinávrh a to taký, aby sa na výkup pozemkov pre park znížila suma na 171 523 eur a pre 7 výborov mestských častí (VMČ) bolo pridelených po 30-tisíc eur.

Jeho návrh podporil aj Ľudovít Malaga a v súvislosti s mestským parkom pripomenul, že mesto dlhodobo neplní dohody na výkup pozemkov pod rozšírenie cintorína Solivar-Šváby, čo má celomestský význam. „Doriešme jednu vec a potom začínajme ďalšie. Akútnejšie je aj vysporiadanie pozemkov pre rozšírenie komunikácie Zlatobanská-Jesenná, lebo situácia je už teraz nebezpečná,“ povedal Ľudovít Malaga.

Viaceré výhrady mali poslanci aj k sume 200-tisíc na pasportizáciu zelene. Zdalo sa im, že je to vysoká suma. Peter Krajňák zase podal návrh, aby primátorka  zapracovala do rozpočtu na roky 2021 s výhľadom do roku 2023 investície pre VMČ vo výške 1,4 milióna eur a ďalších 700-tisíc na údržbu komunikácií. Tiež upozornil na akútny problém na sídlisku Šváby, kde svetlíky  na Švábskej ulici, ktoré sú pripojené k bytovkám sú také popraskané, že môžu spadnúť na chodník a ohroziť ľudí. Žiadal preto vyčleniť sumu 3-tisíc eur na statický posudok tohto stavu.

Protinávrhy neprešli

Návrhová komisia sa radila dlho, ale napokon predložili poslaneckému zboru upravený návrh  uznesenia. Podľa neho sa príjmy a výdavky v zmene rozpočtu upravujú na sumu 2, 218 tisíc eur. V novom návrhu sa objavili aj požiadavky poslanca Krajňáka na vyčlenenie 3-tisíc eur na statický posudok pre Šváby, tiež na vyčlenenie sumy 1, 214 tisíc eur na investície na roky 2021-23 a 700-tisíc na údržbu komunikácií pre VMČ.

S tým sa niektorí poslanci nestotožnili a podali protinávrhy. Ľudovít Malaga navrhol, aby sa zo zmeny rozpočtu vyradili zdroje na nákup pozemkov za vyše 750-tisíc eur a aby sa vyčlenilo 1,7 milióna na investície a na opravu ciest 1,05 milióna eur. Podporilo ho však len 12 poslancov, takže návrh neprešiel.

Miroslav Benko navrhol, aby sa vypustila položka 200-tisíc na inventarizáciu zelene. Za jeho návrh hlasovalo len 9 poslancov, 17 sa zdržali a 2 nehlasovali.

František Oľha predložil znova svoj protinávrh, hoci sa s ním návrhová komisia nestotožnila. Ani ten neprešiel. Podporilo ho len 10 poslancov, 16 sa zdržali a 1 nehlasoval.

Napokon poslanci hlasovali za návrh predložený návrhovou komisiou a ten podporili 20 poslanci, 2 boli proti, 4 sa zdržali a 1 nehlasoval. Zmena rozpočtu bola teda schválená.

 

Anna Košuthová
Foto: tv7